Data publikacji : 2017-04-21

Wychowanie obywatela w polskich reformach szkolnych...

Kalina BartnickaDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

Since the end of the 1730s until the collapse of the Republic
of Poland, we can observe a long-lasting process of transformations
in the organisation and the scope of youth education. The changes resulted from political premises. Their aim was to improve the condition of education in order to bring up citizenscapable of conducting the essential political and economical reforms in the state. The process was started by a Piarist Stanisław Konarski and his associates. Established in 1740 in Warsaw, an elitist and exclusive boarding school, resembling the academy for nobility, Collegium Nobilium, presented modernised traditional teaching and educational programmes. The children of magnates, i.e. future social and political elite of the state, were educated here. The concept of educational ideal was worked out and disseminated by Konarski in his well-known Speech how to bring up an honest man and good citizen since early youth (1750). The emphasis was put on moral and political education of the learned speakers and politicians. The experiences were used during the reform of public Piarist schools in the Crown (1750-1753). The reformist experiences and Piarist conceptions gave rise to the discussion about the need for and the scope of educational reforms in Poland as well as the propagation of the idea of improving the Republic of Poland through educational reform. The next stage of experiences concerning civic and patriotic education through modernisation and secularisation of school curricula was the establishment and activity of the Knight’s School of the Cadet Corps founded by king Stanisław August Poniatowski in Warsaw in 1765. It educated military and office cadres and was characterised by a very emotional educational atmosphere and modern encyclopaedic general education programme

Słowa kluczowe

REFORMA SZKOLNA ; KOMISJA EDUKACJI NARODOWEJSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP