Data publikacji : 2017-04-21

Wychowanie obywatelskie w katechezie

Kazimierz NyczDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

The very topic of the article Civic Education in Catechesis
may create controversy. Through the years of the communist system
in power, there was a subject at schools – civic education –
everybody knows what it taught. At present, this issue, according
to many, is reserved for school teaching and education.
Yet, the documents of the Church since the Vatican Council
(Gaudium et spes), through the adhortation Christifideles laici, up
to the Catechism of the Catholic Church and the latest catechetic
documents, incessantly indicate the necessity to take up issues
regarding educating social attitudes, also on the grounds of catechesis,
in cooperation with the family, school and organisations
of social life.
Also, catechesis of the Church in Poland does not fear facing
this new reality, postulated by the documents of the general
Church and the Church in Poland. Civic education is possible and
desirable in the present situation of the country, in which everybody
needs to be taught how to live in democracy. The analyses presented in the article show that a lot has been done on the level of catechetic syllabuses, textbooks and catechesis.
It means performing complementary function towards civic education at school, as well as serving own catechetic function. It is also didactic-educational cooperation through correlation with school subjects and educational paths. The integrity of civic formation must consist in levelling the discrepancy between faith and life, „spiritual world” and „secular world”. There is still a lot to do in this matter, in schools, parishes and, especially, in catechesis for adults. Civic education should be conducted by competent people, critically perceiving the world and its problems, but seeing hope

Słowa kluczowe

WYCHOWANIE OBYWATELSKIE ; WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE ; EDUKACJA REGIONALNA ; KORELACJA DO ŚCIEŻEK EDUKACYJNYCH ; KORELACJA DO PRZEDMIOTÓW NAUCZANIASzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP