Data publikacji : 2017-04-21

Patriotyzm w polityce – pojęcie tylko historyczne?

Paweł KuglarzDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

The article takes up the issue of patriotism understood as the
social-political attitude based on the principles of love and friendship
towards the homeland, unity and solidarity with one’s own
nation, the sense of social bond and cultural community with
compatriots. The notion of patriotism has changed a lot through
the years. The author depicts historical development of this concept
since medieval times up to the present day. At present,
patriotism essentially means work at the foundations, work for
one’s own, but, at the same time, for the whole society.
The issue of patriotism today requires new consideration,
especially in the prospect of the processes of economic and
cultural globalisation. If, in the past, patriotism was developing in
the perspective of the whole nation, or state, today, it rather relates
to small local communities, where people organise according
to their private needs and interests, where tradition as well
as national and local culture are cultivated. The nation’s position
in the world can be measured by the value of culture and its
powers of radiation.
Contemporary patriotism has to go hand in hand with conviction
that each homeland constitutes a part of a huge world homeland.
Therefore, an attitude of openness to others is required
as well as awareness that the increase of the ethical level of interpersonal elations takes place in the spiritual and cultural revival
of local traditions.

Słowa kluczowe

PATRIOTYZM ; OJCZYZNA ; TRADYCJA ; KULTURA ; SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA ; POLITYKA ; GLOBALIZACJASzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP