Data publikacji : 2014-03-30

Odpowiedzialność karna dzieci w irańskim systemie karnym w świetle nowego kodeksu karnego

Hengameh Ghazanfari



Dział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

Różnorakie reakcje systemu karnego w odniesieniu do przestępstw popełnianych przez nieletnich zawsze były przedmiotem badań i poszukiwań. Źródłem tych reakcji jest wpływ okresu dzieciństwa i dorastania na osobowość i przyszłe życie dziecka, w tym oczywiste różnice między fizycznymi i psychicznymi możliwościami dzieci i młodzieży z jednej strony, a dorosłych z drugiej strony. W związku z tym faktem, określenie wieku odpowiedzialności karnej jest uważane za jedną z głównych osi prawa karnego wobec nieletnich, tak by nieletni przestępca nie był narażany na kary przeznaczone dla dorosłych. W większości krajów ustawodawca określa wiek pełnej odpowiedzialności karnej, zakładając, że wraz z osiągnięciem tego wieku młodociany osiąga pewien stopień dojrzałości fizycznej i intelektualnej. W większości krajów pełną odpowiedzialność karną ponosi sprawca, który ukończył 18. rok życia. W Iranie wiek dojrzałości religijnej w przypadku dziewcząt i chłopców kształtuje się odpowiednio na poziomie 9 i 15 lat. Wiek ten jest równoznaczny z wiekiem odpowiedzialności karnej. Jednakże, wskutek zmian w ustawodawstwie Iranu, wprowadzono stopniowalną odpowiedzialność, specyfikację niektórych kar oraz ścigania przestępstw. W artykule autor dokonuje analizy i krytyki status quo w świetle nowego islamskiego kodeksu karnego Iranu oraz ustawy o postępowaniu w sprawach karnych.

Słowa kluczowe

dziecko ; odpowiedzialność karna ; dojrzałość religijna ; islamski kodeks karny ; ustawa o postępowaniu w sprawach karnych



Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP