Biblijne inspiracje pedagogiki – pomiędzy autorytaryzmem a liberalizmem

  • Tomasz Bilicki mgr Tomasz Bilicki – pedagog, kierownik Centrum Służby Rodzinie w Łodzi, autor m.in. książki Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II, Impuls, Kraków 2000.
  • Sławomir Sosnowski dr Sławomir Sosnowski – ksiądz katolicki, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi, ojciec Ogniska Miłości w Rogowie (Archidiecezja Łódzka).

Abstrakt

Alice Miller – szwajcarska psychoanalityczka polskiego pochodzenia,
na równi z wychowaniem pojmowanym jako tyrania
dorosłych nad dziećmi, krytykuje Kościół. Zarzucając Kościołowi
eksponowanie czwartego przykazania (czcij ojca swego i matkę
swoją), uznaje go za jeden z fundamentów czarnej pedagogiki.
Jako jeden z przykładów efektów takiego wychowania podaje
historię dzieciobójcy – Jürgena Bartscha, wychowanka kościelnego
ośrodka Marienhausen. Jürgen, gwałcony, tyranizowany
i katowany przez księży z Marienhausen, okrutnie zabił kilkoro
dzieci, projektując na nie wedle założeń psychoanalizy historię
swojego życia.

Opublikowane
2017-04-21