Chrystocentryczne ukierunkowanie katechezy integralnej

  • Janusz Goraj Ksiądz Janusz Goraj Specjalności: teologia pastoralna

Abstrakt

Od momentu wydania najważniejszych dokumentów katechetycznych
w czasie po Soborze Watykańskim II nie zaprzestano
uzasadniać i na nowo odkrywać natury katechezy. Wprost
przeciwnie – różnego rodzaju pytania związane z jej istotą jeszcze
przybrały na sile. Pośród różnych pytań, które się stawia,
można i dzisiaj usłyszeć następujące: Czy jest konieczne, aby
współczesna katecheza była ukierunkowana chrystocentrycznie?
Na czym polega istota chrystocentryzmu katechetycznego? Czy
nie wystarczy jedynie poruszać tematów związanych z życiem
młodzieży, aby zaspokoić ich pierwszorzędne poszukiwania czy
niepokoje egzystencjalne? Czy obecnie preferowana katecheza
integralna jest zobowiązana do tego, aby w centrum swojego
przekazu postawić Osobę Jezusa Chrystusa? Jeśli da się jasno
wyodrębnić i opisać chrystocentryczne ukierunkowanie takiej katechezy,
to gdzie leży jej podstawowy punkt ciężkości?

Opublikowane
2017-04-21