Data publikacji : 2017-04-21

Chrystocentryczne ukierunkowanie katechezy integralnej

Janusz GorajDział: Artykuły Varia

Abstrakt

Od momentu wydania najważniejszych dokumentów katechetycznych
w czasie po Soborze Watykańskim II nie zaprzestano
uzasadniać i na nowo odkrywać natury katechezy. Wprost
przeciwnie – różnego rodzaju pytania związane z jej istotą jeszcze
przybrały na sile. Pośród różnych pytań, które się stawia,
można i dzisiaj usłyszeć następujące: Czy jest konieczne, aby
współczesna katecheza była ukierunkowana chrystocentrycznie?
Na czym polega istota chrystocentryzmu katechetycznego? Czy
nie wystarczy jedynie poruszać tematów związanych z życiem
młodzieży, aby zaspokoić ich pierwszorzędne poszukiwania czy
niepokoje egzystencjalne? Czy obecnie preferowana katecheza
integralna jest zobowiązana do tego, aby w centrum swojego
przekazu postawić Osobę Jezusa Chrystusa? Jeśli da się jasno
wyodrębnić i opisać chrystocentryczne ukierunkowanie takiej katechezy,
to gdzie leży jej podstawowy punkt ciężkości?Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP