Data publikacji : 2017-04-21

B. Lahno, Der Begriff des Vertrauens, Mentis – Paderborn 2002.

Jarzy MachnaczDział: Recenzje

Abstrakt

Problemem zaufania zajmuje się psychologia, socjologia,
filozofia: zaufanie stanowi ważny moment w życiu politycznym,
społecznym, religijnym. Dobrze prowadzona reklama, kampania
wyborcza polega na obudzeniu i pozyskaniu zaufania do przedmiotu,
czy osoby.
Wydaje się, że każdy wie, czym jest zaufanie. Każdy przeżył
coś takiego jak: zaufanie do samego siebie, zaufanie we własne
siły, czy zdolności; zaufanie do drugiej osoby, bez czego nie
można sobie wyobrazić prawdziwie ludzkiego życia; zaufanie do
Boga, jak również zaufanie do instytucji, np.: banku, zakładu
ubezpieczeniowego, czy do rzeczy, np.: mostu, przez który
mamy przejść. Każdy wie, czym jest zaufanie i każdy od razu dostrzega,
jak w bardzo różnych sytuacjach mówimy o zaufaniu.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP