Data publikacji : 2017-04-21

F. Hermanni, Das Böse und die Theodizee. Eine philosophisch – theologische Grundlegung,

Marek MarczewskiDział: Recenzje

Abstrakt

„Jeśli zachwyt i przerażenie stanowią początek wszelkich
teorii, wtedy zło należy do ich najbardziej prawłaściwych przedmiotów.
Zachwycające i przerażające doświadczenia zła (Böse)
i nieszczęścia (Übel) stawia całą masę pytań dotyczących istoty
i bytowego charakteru czegoś złego (Schlechte), jego pochodzenia
i przezwyciężenia, jego stanowiska i celu w całości bytującego
oraz jego stosunku do podstawy bytującego. Co znaczy
w ogóle «być złym»? Skąd pochodzi coś złego i jak długo będzie
trwać? Czy jest ono zupełnie i ostatecznie złe, czy może być do
czegoś też dobre, do czego mogłoby ono być dobre? Jak ma się
sprawa zła przed Bogiem? Jeśli byłby On Bogiem dobrym i wystaraczająco
silnym byłby w stanie zapobiec złu? Dlaczego
faktyczność zła mówi przeciw egzystencji Boga?”Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP