Data publikacji : 2017-04-26

Edytorial

Wit PasierbekDział: Edytorial

Abstrakt

Martin Buber w książce zatytułowanej Problem człowieka
omawia antropologiczny status naszych czasów i wymienia dwa
faktory, które wywarły poważny wpływ na rozumienie, egzystencję,
tożsamość i przyszłość człowieka, a oba noszą znamiona
kryzysu. Pierwszy z nich ma naturę socjologiczną. Chodzi o to,
że zdecydowanie szybko następuje rozkład dawnych, organicznych
form bezpośredniego współżycia między ludźmi. Człowiek
poprzez ciągle tworzące się różnorakie instytucje, stowarzyszenia,
partie, poprzez globalizację wchodzi w świat anonimowości,
który wyklucza możliwość bezpośrednich relacji w wąskim gronie,
w środowiskach, które dawały mu poczucie bezpieczeństwa, pokoju
ducha. Te środowiska to przede wszystkim rodzina, ale także
cech rzemieślniczy, gmina wiejska, miejska, inne lokalne stowarzyszenia.
W nich kultywowano żywą tradycję, przypominano
historię, stawały się więc miejscem poczucia własnej tożsamości.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP