Abp Józef Życiński, Wiara wątpiących

  • Jan Franczyk adiunkt Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Katedra Psychologii

Abstrakt

Nawet rozwiązanie podstawowych kwestii dotyczących Boga,
Kościoła czy życia wiecznego nie oznacza definitywnego przezwyciężenia
wątpliwości w wierze” – pisze abp Józef Życiński
w wydanej w tym roku przez krakowskie Wydawnictwo Literackie
książceWiara wątpiących. Praca lubelskiego metropolity skłania
do myślenia i dyskusji nad fenomenem wątpienia, obecnego nie
tylko wśród agnostyków, ale i wśród osób wierzących. Zawsze
byli i są ludzie odczuwający swoisty metafizyczny niepokój, ludzie
podejmujący próby dotarcia do tajemnic, które i tak tajemnicą
pozostaną. Ludzie, którzy z zazdrością patrzą na tych, którzy jak
matka przechodzącego kryzys wiary młodego Teofila Grodzickiego,
bohatera Nieba w płomieniach, bombardowana przez syna
abstrakcyjnymi formułami z podręcznika dogmatyki odpowiada
z prostotą: „Pokładam ufność w Bogu (...), że jeśli umrę zaopatrzona
św. sakramentami, przyjmie mnie do siebie, chociaż nic
z tego nie rozumiem”. Są ludzie, których pewność wiary zdaje
się nie opuszczać przez całe życie, ale są i tacy, których do końca
nie opuszcza niepokój

Opublikowane
2017-04-27