Bb Antoni Długosz, Dobry Bóg mówi do nas. Pismo Święte dla dzieci

  • Jan Charytański Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie; Sekcja św. Andrzeja Boboli "Bobolanum"; Katedra Teologii Pastoralnej Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie; Sekcja św. Andrzeja Boboli "Bobolanum"; Katedra Katechetyki

Abstrakt

W ostatnim dziesięcioleciu literatura katechetyczna w Polsce
ubogaciła się o szereg publikacji biblijnych przeznaczonych dla
małych dzieci. Przypuszczam, że któryś z wydziałów teologicznych
zajmie się tym zjawiskiem od strony naukowej. Ja chciałbym
zwrócić uwagę tylko na jedną pozycję, która moim zdaniem
zasługuje na większą uwagę wychowawców i rodziców. Mam na
myśli „Dobry Bóg mówi do nas” – Pismo święte dla dzieci autorstwa
Księdza Biskupa prof. dr hab. Antoniego Długosza. Pozycja
ukazała się w Wydawnictwie Święty Paweł w Częstochowie.

Opublikowane
2017-04-27