Lustrzany świat indywidualizmu pokolenia 2.0

Maria Nowina Konopka

Abstrakt


Jednostka w procesie stawania się oryginalną, myślącą swobodnie, niezależnie, poszukując narzędzi oraz metod do realizacji postawy indywidualistycznej, coraz częściej odnajduje je w wirtualnym świecie. W Internecie, głównie młode pokolenie, nazwane tu metaforycznie pokoleniem 2.0, upatruje możliwości nieskrępowanej realizacji zasad wolności, rozwoju, autonomiczności myślenia i postępowania.  Internet staje się zatem płaszczyzną artykulacji, eksternalizacji, a wręcz swoistego ekshibicjonizmu jednostkowych przeżyć, doznań i przemyśleń. Celem niniejszego artykułu jest skonfrontowanie postaw i dążeń pokolenia 2.0 z przyjętymi przez nie metodami postępowania. Zakłada się bowiem, iż istnieje wyraźna w tym zakresie rozbieżność. Pokolenie 2.0 wychowane w duchu indywidualizmu realizuje przyjęte i akceptowane społecznie cele za pomocą powszechnie przyjętych metod. One jednak – co pokazuje przykład bloga – bardziej wtłaczają w utarte schematy, aniżeli stwarzają możliwość wyjścia poza ich ramy.


Słowa kluczowe


Internet, blog, indywidualizm, pokolenie 2.0

Bibliografia


Bauman Z., Glokalizacja, czyli komu globalizacja, a komu lokalizacja, „Studia Socjologiczne” vol. 3, nr 144.

Cieśla J., Millenialsi – miłe pokolenie bez złudzeń, „Polityka” 12 lutego 2013.

DeBard R., Millennials Coming to College, „New Directions for Student Services” 2012, nr 106.

Garapich A., Social media, Polskie Badania Internetu, Warszawa 2010.

Generation Y, „Ad Age”, August 30, 1993.

Gogołek W., Komunikacja sieciowa. Uwarunkowania, kategorie i paradoksy, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010.

Kumar K., From Post-Industrial to Post-Modern Society, Krishan Blackwell Publishers, Oxford 2005.

Lakomy M., Demokracja 2.0. Interakcja polityczna w nowych mediach, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013.

Manovich L., Język nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.

Nicholas D., Rowlands I., Clark D., Williams P., Google Generation II: Web Behaviour Experiments with the BBC, „New Information Perspectives” 2011, vol. 63, nr 1.

Słownik wyrazów obcych, red. I. Kamińska-Szmaj, Wydawnictwo Europa, Wrocław 2001.

Strauss W., Howe N., Millennials Rising: The Next Great Generation, Random House, New York 2000.

Szpunar M., Nowe stare medium. Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych a reprodukowaniem schematów komunikowania masowego, Wyd. IFSiS PAN, Warszawa 2012.

Sztompka P., Socjologia, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.