Data publikacji : 2020-01-14

From values to action: mission statements of Catholic elementary schools

Urszula DernowskaDział: Artykuły Varia

Abstrakt

RESEARCH OBJECTIVE: The aim of this text is to call attention to the Catholic school mission statements. The interest in Catholic schools has been growing for several years now. During the past
few decades, the interest in the issue of mission statements has also strongly increased. However, in Poland, empirical studies investigating the mission of the school (Christian or non‑Christian)
are very rare.


THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The main purpose of the study is to document the content of the mission statement of Catholic elementary schools to better understand how they
define their goals and prioritize the values which should guide their action. The particular objectives of this study are to investigate: 1) the format of mission statements; 2) the words used at the microlevel in order to determine schools’ core values. In order to achieve these objectives, the method of document analysis was used.


THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The text consists of two main parts: the first provides a theoretical background. On the basis of literature review, a conceptual framework for the study is
defined. In the second part, the methodology and the results of the study are presented.


RESEARCH RESULTS: School mission statements highlight the broad range of values and goals that the Catholic schools pursue. The goals take a form of institutional goals, goals for instructors,
and goals for students and parents as well. The analysis also revealed the predominance of interpersonal values in school mission statements. Interestingly, two types of school mission statements are observed: one more exclusive and the other type of mission statement that indicates the openness for students with diverse philosophical backgrounds.


CONCLUSION, INNOVATION, AND RECOMMENDATIONS: School mission statements could be a source of data for comparing Catholic schools both nationwide and abroad.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP