Data publikacji : 2018-09-06

The Evolution of Political Narratives in the Digital Age in the United States of America

Richard A. KatulaDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

RESEARCH OBJECTIVE: The objective of this essay is to demonstrate how political narratives in the United States of America, specifically, Presidential campaign advertisements, have addressed the problem of audience. 

THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: Through historical and critical analysis/research the essay traces the concept of presence, i.e. foregrounding information favorable to the candidate without incurring opposition, and, foregrounding information that addresses each voter’s specific issues.

THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The essay begins by reviewing the origins of the “reasonable man” assumption of audience in contested rituals in a democracy.  It then applies that historic standard to modern American Presidential campaigns beginning with the oratorical period (circa 1896) and continuing through the periods dominated by radio (1925-1950) and television (1960-2004).  The essay argues that the problem of presence was never resolved in these periods. 

RESEARCH RESULTS: The essay demonstrates how Big Data and the use of that data for psychographic analysis (in addition to the traditional demographic analysis) solves the problem of presence by allowing candidates to micro-target narratives to individuals and their specific interests.

CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: The essay concludes with a cautionary note about the trend toward “self-assent,” and the societal danger its poses for purging political narratives of their “contested” value to a democracy.

Słowa kluczowe

narrative ; political ; Big Data ; advertising ; psychographics ; Trump campaignSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP