Portret współczesnego dziecka. Dyskusja w kontekście praw dziecka w świetle ustaleń Janusza Korczaka

  • Marta Kosowska-Ślusarczyk Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Filozoficzny kosowska_marta@interia.pl
Słowa kluczowe: dzieci?stwo, korczak, prawa dziecka, dziecko

Abstrakt

Artykuł porusza problem praw dziecka w obrazie współczesnego dzieciństwa w zderzeniu z wizją praw dziecka według Janusza Korczaka. Obecnie mimo szeroko rozbudowanej działalności wielu fundacji, organizowanych akcji humanitarnych, prawa dziecka są w dalszym ciągu łamane. Dziecko musi w elastyczny sposób dostosowywać się do szybkich zmian w rzeczywistości oraz stawianych mu wymagań. Mimo wielu różnic między okresem życia Janusza Korczaka a współczesnym obrazem rzeczywistości, można dostrzec wiele podobieństw oraz przesłań, które wpisują się do obecnych realiów. W swojej pracy pragnę oprzeć się na kilku tekstach Janusza Korczaka, w których porusza on problem praw dziecka, m.in. Prawo dziecka do szacunku, Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie, Prawidła życia, oraz kilku pismach wybranych. Z powyższych prac wyłoniłam następujące prawa dziecka: prawo do życia i prawo dziecka do bycia, tym czym jest, prawo do własności, własnego zdania, zabawy oraz wolnego czasu. Wskazane teksty poddałam analizie, a następnie zestawiłam ze współczesną wizją dzieciństwa oraz prawami dziecka zawartymi w Konwencji o Prawach Dziecka.

Bibliografia

Encyklopedia pedagogiczna, ed. W. Pomykała, Fundacja Innowacja, Warszawa 1993, p. 158-164.

Gąsiorek K., Janusz Korczak i jego bezgraniczna miłość do dzieci, “Konspekt. Pismo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie” 2012, vol. 3 (44), p. 9-13.

Gromska J., Raport o przestępczości wobec dzieci, w tym seksualnej (na podstawie analizy 410 orzeczeń sądowo-psychiatrycznych i seksuologicznych), in: Prawa dziecka deklaracje i rzeczywistość, ed. J. Bińczycka, Oficyna Wydawnicza “Impuls”, Kraków 1999, p. 157-170.

Korczak J., Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie, in: Jak kochać dziecko. Momenty wychowawcze. Prawo dziecka do szacunku, series: Działa, vol. 7, Oficyna Wydawnicza Latona, Warszawa 1993, p. 7-136.

Korczak J., Otwarte okno, in: Pisma wybrane, vol. 2, Nasza Księgarnia, Warszawa 1984, p. 141-143.

Korczak J., Prawidła życia, in: Prawidła życia. Publicystyka dziecięca, series: Dzieła, vol. 11, part 1, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2003, p. 9-57.

Korczak J., Prawo dziecka do szacunku, in: Jak kochać dziecko. Momenty wychowawcze. Prawo dziecka do szacunku, series: Działa, vol. 7, Oficyna Wydawnicza Latona, Warszawa 1993, p. 429-462.

Korczak J., Rozwój idei miłości bliźniego w XIX wieku, in: Na mównicy. Publicystyka społeczna (1989-1912), series: Dzieła, vol. 3, Oficyna Wydawnicza Latona, Warszawa 1994, p. 223-224.

Korczak J., Własność dziecka, in: Prawidła życia. Publicystyka dziecięca, series: Dzieła, vol. 11, part 2, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2007, p. 173-174.

Korczak J., Wstęp do książki Marii Rogowskiej-Falskiej Zakład Wychowawczy “Nasz Dom”, in: Pisma rozproszone. Listy (1913-1939), series: Dzieła, vol. 14, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2008, p. 204-208.

Korczak J., Wstęp do sprawozdania Towarzystwa “Pomoc dla Sierot” na rok 1927, in: Pisma rozproszone. Listy (1913-1939), series: Dzieła, vol. 14, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2008, p. 127-128.

Korczak J., Złodziejaszek, in: Pisma wybrane, vol. 2, Nasza Księgarnia, Warszawa 1984, p. 138-140.

Koursoumba L., Janusz Korczak and the Convention on the Rights of the Child, in: The Year of Janusz Korczak 2012.

There are no Children, There are People, ed. B. Smolińska-Theiss, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Warszawa 2013, p. 54-61.

Popularny słownik języka polskiego, ed. B. Dunaj, Wydawnictwo WILGA, Warszawa 1999.

Internet sources:

Conference The Conditions and Quality of Life in Developed Countries, <http://www.unicef.pl/Corobimy/Prawa-dziecka/Biezace-dzialania/Biezace-dzialania/Konferencja-UNICEF-prezentacja-raportu-Warunki-i-jakosc-zycia-w-krajach-rozwinietych> (access: 20.12.2013).

Mission of the UNICEF, <http://www.unicef.pl/O-nas/O-UNICEF/Misja> (access: 20.12.2013).

The Convention on the Rights of the Child, <http://sithi.org/admin/upload/law/Convention%20on%20the%20Rights%20of%20the%20Child.ENG.pdf> (access: 20.12.2013).

Opublikowane
2014-03-30
Dział
Artykuły tematyczne