Data publikacji : 2014-03-30

Portret współczesnego dziecka. Dyskusja w kontekście praw dziecka w świetle ustaleń Janusza Korczaka

Marta Kosowska-ŚlusarczykDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

Artykuł porusza problem praw dziecka w obrazie współczesnego dzieciństwa w zderzeniu z wizją praw dziecka według Janusza Korczaka. Obecnie mimo szeroko rozbudowanej działalności wielu fundacji, organizowanych akcji humanitarnych, prawa dziecka są w dalszym ciągu łamane. Dziecko musi w elastyczny sposób dostosowywać się do szybkich zmian w rzeczywistości oraz stawianych mu wymagań. Mimo wielu różnic między okresem życia Janusza Korczaka a współczesnym obrazem rzeczywistości, można dostrzec wiele podobieństw oraz przesłań, które wpisują się do obecnych realiów. W swojej pracy pragnę oprzeć się na kilku tekstach Janusza Korczaka, w których porusza on problem praw dziecka, m.in. Prawo dziecka do szacunku, Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie, Prawidła życia, oraz kilku pismach wybranych. Z powyższych prac wyłoniłam następujące prawa dziecka: prawo do życia i prawo dziecka do bycia, tym czym jest, prawo do własności, własnego zdania, zabawy oraz wolnego czasu. Wskazane teksty poddałam analizie, a następnie zestawiłam ze współczesną wizją dzieciństwa oraz prawami dziecka zawartymi w Konwencji o Prawach Dziecka.

Słowa kluczowe

dzieciństwo ; korczak ; prawa dziecka ; dzieckoSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP