Data publikacji : 2018-09-03

Czy przedsiębiorczy skuteczniej uczą przedsiębiorczości?

Beata StępieńDział: Artykuły Varia

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, na ile osobnicze cechy nauczyciela akademickiego i jego praktyczne doświadczenie w działalności gospodarczej są istotne w odbiorze treści programowych związanych z przedsiębiorczością i w jakim stopniu są w stanie wpłynąć na inicjację i rozwój postaw przedsiębiorczych wśród studentów.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Artykuł przedstawia wyniki pilotażowego badania ankietowego studentów kierunków ekonomicznych dotyczące postrzegania pożądanego zestawu kompetencji i cech osobowości nauczycieli przedsiębiorczości oraz stopnia ich zbieżności z cechami przedsiębiorcy.

PROCES WYWODU: Artykuł rozpoczyna krytyczny przegląd dyskusji naukowej na temat nauczania przedsiębiorczości, w tym metod nauczania, kompetencji i cech osobowości nauczycieli przedsiębiorczości. Następnie omówiono wyniki własnych ilościowych badań empirycznych dotyczących wpływu nauczania, w tym osobowości i doświadczenia biznesowego nauczyciela akademickiego, na rozwój postaw przedsiębiorczych wśród studentów studiów ekonomicznych.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Doświadczenie w biznesie połączone z kreatywnością i umiejętnościami komunikacyjnymi to najważniejsze cechy skutecznego nauczyciela przedsiębiorczości.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Skuteczne nauczanie przedsiębiorczości wymaga od nauczyciela doświadczenia na temat prowadzenia biznesu oraz odpowiedniego nastawienia do słuchaczy i procesu nauczania. Niezbędna jest otwartość i interaktywne prowadzenie zajęć, z dużą dozą pomysłowości i poczucia humoru, angażującego grupę do współpracy i poznawania treści zajęć.

Słowa kluczowe

kompetencje nauczyciela przedsiębiorczości ; cechy osobowości nauczyciela przedsiębiorczości ; nauczanie przedsiębiorczości ; przedsiębiorczośćSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP