Data publikacji : 2021-02-17

Piecza zastępcza w pandemii w percepcji osób zaangażowanych w jej sprawowanie

Grażyna Genowefa GajewskaDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem wypowiedzi będzie ukazanie pieczy zastępczej (rodzinnej i instytucjonalnej)
w pandemii w percepcji osób zaangażowanych w jej sprawowanie. Podstawą będą wstępne,
częściowe wyniki autorskich badań sondażowych przeprowadzonych od października do listopada
2020 r. podczas wprowadzanych powtórnie obostrzeń wynikających z walki z pandemią COVID-19.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Sformułowano następujący główny problem badawczy: Jak
postrzegają zmiany w sprawowaniu pieczy zastępczej w pandemii osoby bezpośrednio lub pośrednio
zaangażowane w jej realizację oraz jak je oceniają? Posłużono się metodą analizy literatury przedmiotu, w badaniu empirycznym metodą sondażu diagnostycznego.

PROCES WYWODU: Realizacja celu jest ujęta w procesie wywodu, na który składa się: wprowadzenie
w zagadnienie, metodologia badań własnych oraz przedstawienie wybranych wyników
badań własnych ukazujących funkcjonowanie pieczy zastępczej w pandemii w percepcji różnych
grup zaangażowanych w jej sprawowanie.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Większość, tj. 70% ankietowanych osób zaangażowanych
w sprawowanie pieczy zastępczej spostrzegało zmiany w jej realizacji podczas pandemii. Badani
z różnych grup wskazali odmienne zmiany. Ich ocena częściej była negatywna niż pozytywna.
Wskazano na wiele trudnych zadań i sytuacji. Mimo to dostrzeżono sukcesy w ich wykonywaniu.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Należy eksplorować podjęty temat i zaplanować
dalsze badania naukowe. Istnieje również potrzeba uwrażliwiania społeczeństwa, w tym szczególnie
profesjonalistów i kandydatów na nich, tj. studentów różnych kierunków studiów na wskazane
w tekście kwestie na podstawie obiektywizmu naukowego. W czasach pandemii ważne jest
wskazywanie dużej roli osób rozumiejących i wspierających rozwój oraz doskonalenie pieczy zastępczej. Osoby zaangażowane w jej sprawowanie wymagają zwiększonej i systemowej pomocy.

 

Słowa kluczowe

piecza zastępcza ; sprawowanie pieczy zastępczej w pandemii ; osoby zaangażowane w sprawowanie pieczy zastępczej ; rodzinna piecza zastępcza ; instytucjonalna piecza zastępczaSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP