Data publikacji : 2018-09-03

Gender and labor market situation among technical university graduates in Poland

Michał Tomasz TomczakDział: Artykuły Varia

Abstrakt

RESEARCH OBJECTIVE: The aim of article is to analyse the professional situation of technical university graduates in Poland, focusing on the gender as the key impact factor.

THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The research problem was to examine the in­fluence of gender on the employee’s professional situation among technical university graduates in Poland. Empirical data was gained as a result of six annual quantitative research projects, con­ducted in the years 2012‑2017 on a total sample of almost 8000 respondents.

THE PROCESS OF ARGUMENTATION: Firstly, the method of empirical research and hypoth­eses were described.Secondly, the relation of gender and the situation in the Polish labor market was presented and then the situation of technical university graduates within the contemporary la­bor marketwere outlined. Finally, there was a presentation of research results and summary with recommendations.

RESEARCH RESULTS: The results confirm the influence of gender on the employee’s profession­al situation, which is worse for women, also in the case of technical university graduates. Women fared worse than men i.a. in terms of the percentage of working individuals, the length of the pe­riod of searching for employment upon graduation and they were paid less than men. Neverthe­less, it should be emphasized that the situation of both the women and the men surveyed can be described as favourable.

CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: It can be hoped that the dif­ferences will be reduced. The changes should focus primarily on two key areas: the amount of re­muneration received and the nature of the workplace.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP