Data publikacji : 2019-03-29

The new dimensions of university-business partnerships

Leszek Kwieciński

http://orcid.org/0000-0003-3678-6132

Agnieszka Anna Młodzińska-Granek

http://orcid.org/0000-0002-7327-9036

Dział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

RESEARCH OBJECTIVE: The goal of the article is to identify the most significant factors that influence the general trends towards the new dimension of university-business partnerships.

THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The authors state that modernization processes are essential for social development based on two paradigms: the new paradigm of development policy and the knowledge-based economy paradigm. Authors based their assumptions on the rational choice theory, as well as network institutionalism. The preliminary results of the research were based on 23 individual in-depth interviews with representatives of research institutions, universities and entrepreneurs’ associations, in four cities in Poland (Cracow, Poznan, Warsaw, Wroclaw).

THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The new goal of development policy is not only the growth of GDP per capita, but also the raise of living standards. Many of the premises are planted in the modern understanding of global economy, based on knowledge-based economy paradigm, according to which the key ability is to implement research into service and production processes (Błaszczyk et al., p. 70), and university-business partnerships might be the right instrument to achieve that to a greater extent.

RESEARCH RESULTS: On the basis of the preliminary research results presented in the article the authors have come to the conclusions that there are three specific levels, within which processes of social change take place, in case of university-business partnerships: 1. culture/customs, 2. legal regulations, 3. access to financial support.

CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: The processes of social change in the context of the new paradigm of development policy have already started – there is a significant need of each of the actors to undertake cooperation, as it is a prerequisite of innovative growth. However, the conditions to start it are not yet sufficiently developed. Hence, there is a strong recommendation that the course of development policy was strongly based on the creation of improved conditions for cooperation.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP