Data publikacji : 2019-03-29

Education for whom and why? Managing the educational process of senior citizens

Żanetta KaczmarekDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

RESEARCH OBJECTIVE: Determine student programme preferences in the context of a diagnosis

of their behaviour in terms of maintaining good health.

THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: How may the educational process be organized? What programme content do students expect? What behaviour, in terms of maintaining good health, do they exhibit? Methods: diagnostic survey, narrative interview, observation.

THE PROCESS OF ARGUMENTATION: It is demanded of our civilization that we engage in lifelong learning. The process of educating senior citizens demands diagnostic research, with a concern for its effects.

REASERCH RESULTS: The optimalization and management of the educational process: preparing an instructional programme with effective content and methods.

CONCLUSION, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: the programme should facilitate the participation of the community and prepare people to anticipate events; intergenerational cooperation is recommended.

Słowa kluczowe

lifelong education ; successful ageing ; university of the third age ; health behaviours ; educational programmeSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP