Data publikacji : 2019-03-29

Strengths and Weaknesses of the Polish System of Vocational Guidance and Career Counselling for Convicts on the Example of Occupational Activation Forms

Daria Joanna Becker-Pestka

http://orcid.org/0000-0003-1758-5669

Dział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the article is to present strengths and weaknesses of the Polish system of vocational guidance and career counselling for convicts on the example of occupational activation forms. The forms are presented in the context of the functionality of the system of career guidance and counselling provided to convicts in Poland, along with entities responsible for its implementation.

THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The research problem has been formulated as the following questions: What are the forms of occupational activation of convicts, considering the context of the functionality of the system of occupational guidance and career counselling for convicts in Poland? The following methods have been applied for the research: an on-line questionnaire survey and a free-form interview with targeted questions.

THE PROCESS OF ARGUMENTATION: In the introductory part of the article the term of vocational guidance and career counselling is explained. Then the career counselling system in Poland is characterised. The considerations presented in the article are focused on strengths and weaknesses of vocational guidance and career counselling for convicts.

RESEARCH RESULTS: The analysis refers the career guidance and counselling system for convicts. It also indicates a necessity of synergy which would incorporate all the elements into one system.

CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: Considering economic and social aspects, the functionality of the system of career guidance and counselling for convicts is highly significant. Occupational activation of convicts contributes to the prevention of recidivism and it allows them to find employment after they leave prison.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP