Data publikacji : 2018-09-06

THE INTERNET ADDICTION OF THE PRIMARY SCHOOLS PUPILS IN THE ASPECT OF CIVILISATION CHALLENGES

Joanna MałeckaDział: Artykuły Varia

Abstrakt

SCIENTIFIC AIM: The aim of the article is to present the results of the author’s research on the addiction of primary school pupils to the Internet and their attitudes on this field and the level of understanding of the dangers resulting from spending time on-line.

RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The main research problem of the publication is to determine the degree of a risk resulting from the use of new technologies by children. To present the results of the research mathematical analysis tools were used with an intention to show proportionally the population size and shares of the threat and the addiction of the topic.

ARGUMENT’S COURSE: The argument is divided in two parts: the theoretical - based on the review of the subject literature on the field of addiction, and empirical - presenting the results of the research,   comparing attitudes and behaviors towards the Internet of pupils attending primary school in a countryside and in a city.

RESULTS OF SCIENTIFIC ANALYSIS: Innovations like the Internet are developed all the time, just as all the devices through which it can be accessed. Laptops are of not gigabyte but terabyte disks now, overwhelming the capabilities of the average human brain. Obtaining information, tracking new products or learning about new technologies mean spending many hours in front of a computer. Children, being at the beginning of their intellectual development, constitute a group that is particularly vulnerable to the risk that might arise from surfing on-line. The results of the research indicate that they are somehow aware of the problem, however still there is a question if they are aware enough.

CONCLUSIONS, INNOVATIONS, RECOMMENDATIONS: The question arises whether the current educational system favors the conscious shaping of the skills of defining by children both the advantages and disadvantages associated with the use of new technologies and the Internet.

 

Słowa kluczowe

Internet ; addiction ; age of adolescence ; overuse ; new technologiesSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP