Data publikacji : 2019-03-29

The use of crowdfunding in entrepreneurship education in higher education institutions

Dział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

RESEARCH OBJECTIVE: The goal of the paper is to present the possibilities of using crowdfunding in entrepreneurship education in higher education institutions and investigating the impact of this activity on the development or strengthening of entrepreneurial traits and attitudes of students.

THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The research problem concerns the use of crowdfunding in entrepreneurship education. The method applied to solve the research problem was a diagnostic survey. Questionnaires were completed by 314 full-time students and 34 academic teachers.

THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The process of reasoning starts with the presentation of the research method. Next, methods of the entrepreneurship education are described. Afterwards, research results are presented. The paper ends with conclusions and recommendations.

RESEARCH RESULTS: In the opinion of students and academic teachers developing a crowdfunding projects by students, with the special emphasis on the action plan, might be an important didactic method in entrepreneurial education. It also has significant impact on the development or strengthening students’ ability to take advantage of opportunities.

CONCLUSIONS, INNOVATIONS, RECOMMENDATIONS: The conclusions allow for verifying the thesis that crowdfunding might be used in an effective entrepreneurship education in higher education institutions. It is recommended to consider its inclusion in a wide range of methods used in entrepreneurship education.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP