Data publikacji : 2019-03-29

Mobilność edukacyjna przejawem motywów przedsiębiorczych w doświadczeniach właścicielek niepublicznych placówek edukacyjnych

Dział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Problematyka artykułu nawiązuje do badań podmiotowego aspektu przedsiębiorczości w aspekcie urynkowienia edukacji. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na źródła intencji przedsiębiorczych związanych z doświadczeniami kobiet- właścicielek niepublicznych placówek edukacyjnych.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Podstawowym problemem badawczym jest opis i zrozumienie decyzji edukacyjnych, jakie poprzedziły zamiar założenia niepublicznej placówki edukacyjnej przez ich właścicielki. Przedmiotem badań są doświadczenia, wynikające z biografii edukacyjnych, a więc procedura badawcza jest charakterystyczna dla podejścia jakościowego. Źródłem danych są wywiady narracyjne przeprowadzone z właścicielkami 18 niepublicznych placówek edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym, działających w Krakowie.

PROCES WYWODU: W części pierwszej przywołano założenia teoretyczne, dotyczące badań przedsiębiorczości kobiet w odniesieniu do ich wykształcenia. Następnie zwrócono uwagę na aktywność przedsiębiorczą kobiet pracujących na własny rachunek w ramach sekcji Edukacja (PKD) oraz przywołano wyniki badań własnych z udziałem właścicielek.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Wyniki analizy narracji ukazują kierunki mobilności edukacyjnej i horyzontalnej właścicielek niepublicznych placówek edukacyjnych, a także różnice w nadawaniu znaczenia dalszemu doskonaleniu kompetencji przedsiębiorczych i pedagogicznych.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Badania nad przedsiębiorczością kobiet rzadko obejmują właścicielki niepublicznych placówek edukacyjnych. Poznanie i zrozumienie doświadczeń tej grupy zawodowej jest ważne w aspekcie motywów przedsiębiorczych w obszarze urynkowienia edukacji.

Słowa kluczowe

przedsiębiorczość kobiet ; wykształcenie kobiet ; niepubliczna placówka edukacyjna ; urynkowienie edukacjiSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP