Data publikacji : 2014-03-30

Mtoto. Prawa dziecka w postkolonialnym świecie

Łukasz KosowskiDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

Nelson Mandela powiedział, że “nie może być bardziej żarliwego objawienia duszy społeczeństwa niż poprzez to jak traktuje swoje dzieci” i nie ma jak zaprzeczyć tym słowom, jednakże, by móc traktować je prawidłowo, najpierw należy zrozumieć rzeczywistość, w której się żyje. A jest to świat zbudowany na wiekach nierówności i dyskryminacji. Tym samym istnieje wyraźna korelacja między współczesnym społeczeństwem a postkolonialną spuścizną, jak można zauważyć, śledząc napięcia między Wschodem a Zachodem – Globalnym Południem a Globalną Północą, które wpływają na codzienne życie każdej osoby, zwłaszcza tych najwrażliwszych: kobiet i dzieci. Po zbadaniu znaczenia “postkolonializmu” w relacji do historii kolonizacji artykuł dotyka tematu praw człowieka, szczególnie praw dziecka, z perspektywy interdyscyplinarnej oraz omawia potrzebę zrozumienia różnorodności i ponownego zaprojektowania międzynarodowego dialogu pod kątem edukacji młodych dla dobra przyszłości.

Słowa kluczowe

prawa dziecka ; prawa człowieka ; teoria i historia postkolonializmuSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP