Mtoto. Prawa dziecka w postkolonialnym świecie

Łukasz Kosowski

Abstrakt


Nelson Mandela powiedział, że “nie może być bardziej żarliwego objawienia duszy społeczeństwa niż poprzez to jak traktuje swoje dzieci” i nie ma jak zaprzeczyć tym słowom, jednakże, by móc traktować je prawidłowo, najpierw należy zrozumieć rzeczywistość, w której się żyje. A jest to świat zbudowany na wiekach nierówności i dyskryminacji. Tym samym istnieje wyraźna korelacja między współczesnym społeczeństwem a postkolonialną spuścizną, jak można zauważyć, śledząc napięcia między Wschodem a Zachodem – Globalnym Południem a Globalną Północą, które wpływają na codzienne życie każdej osoby, zwłaszcza tych najwrażliwszych: kobiet i dzieci. Po zbadaniu znaczenia “postkolonializmu” w relacji do historii kolonizacji artykuł dotyka tematu praw człowieka, szczególnie praw dziecka, z perspektywy interdyscyplinarnej oraz omawia potrzebę zrozumienia różnorodności i ponownego zaprojektowania międzynarodowego dialogu pod kątem edukacji młodych dla dobra przyszłości.


Słowa kluczowe


prawa dziecka; prawa człowieka; teoria i historia postkolonializmu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Abubakar D., Rethinking sovereignty: identity politics, citizenship and human rights in postcolonial Africa, Third international Studies Conference, Porto 2011, (access: 09.01.2014).

Ashcroft B., On Post-Colonial Futures: transformations of a Colonial Culture, Continuum, London 2001.

Brydon D., Postcolonial and Global Approaches to Human Rights, in: Globalization and Cultural Studies Blog, (access: 09.01.2014).

Brydon D., Post-colonialism Now: Autonomy, Cosmopolitanism, and Diaspora, Globalization and Autonomy, (access: 09.01.2014).

Caplan L., Children of Colonialism: Anglo-Indians in a Postcolonial World, Berg, Oxford 2001.

Césaire A., Discourse on Colonialism, Monthly Review Press, New York 1972.

Fanon F., Black Skin, White Masks, Grove Press, New York 1967.

Hellum A., Human Rights and gender relations in postcolonial Africa: options and limits for the subjects of legal pluralism, in: North South. Gendered views from Norway, KiLDEN.

Information Centre for Gender Research in Norway, (access: 09.01.2014).

Hernndez D., Rehman B., Colonize This!: Young Women of Color on Today ’s Feminism, Seal Press, Emeryville 2002.

Jauhari A., Colonial and Post-Colonial Human Rights Violations in Nigeria, “International Journal of Humanities and Social Science”, vol. 1, no. 5, May 2011.

Kobiety, gender i globalny rozwój. Wybór tekstów, ed. N. Visvanathan, L. Duggan and N. Wiegersma, L. Nisnoff, Polska Akcja Humanitarna, Warszawa 2012.

Loomba A., Colonialism-postcolonialism, Routledge, London 1998.

Majumdar R., Postcolonialism, Decolonization and Globalization, Bloomsbury Publishing, retrieved (access: 26.01.2013).

McGillis R., Khorana M., Postcolonialism, Children, and their Literature, “ARIEL: A Review of International English Literature”, 28:1, January 1997.

Modupe A. N., Rights of women in the pre-colonial and post colonial era: prospects and challenges, University of Ilorin, (access: 09.01.2014).

Mutua M., Savages, Victims, and Saviors: The Metaphor of Human Rights, “Harvard International Law Journal”, vol. 42, no. 1, Winter 2001.

Nayar P. K., Postcolonial Affects: victim Life Narratives and Human Rights in Contemporary India, “Postcolonial Text”, vol. 5, no. 4 (2009).

Power, Postcolonialism and International Relations. Reading race, gender and class, eds. G. Chowdhry G. and S. Nair, Routledge, New York 2004.

Razack S., Looking White People in the Eye: Gender, race, and Culture in Courtrooms and Classrooms, University of Toronto Press, Toronto 1998.

Rivas A., Postcolonial Analysis of educational research discourse: Creating (Mexican) American children as the other, A Dissertation, Texas A&M University, August 2005, (access: 09.01.2014).

Said E., Orientalism, Penguin, Londyn 1977.

Sowa J., Ciesz się, późny wnuku! Kolonializm, globalizacja i demokracja radykalna, Korporacja Ha!Art, Kraków 2008.

Viruru R., The impact of postcolonial theory on early childhood education, “Journal of Education”, no. 35, 2005.

On-line sources:

Human Rights Watch:

Amnesty International:

Child Rights Connect:

Voices of Youth:

The Economist:

/economist-explains/2013/10/economist-explains-2>

The Independent:

The International Institute for Child Rights and Development:

The International Journal of Children Rights:

Stanford Encyclopedia of Philosophy:


Refbacks

  • There are currently no refbacks.