Data publikacji : 2018-09-06

Wpływ ponowoczesności na proces edukacyjny w szkołach wyższych

Janusz DworakDział: Artykuły Varia

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem głównym pracy jest ukazanie koncepcji kształcenia w ponowoczesności, a dodatkowym zaprezentowanie sposobu wykorzystania elementów teorii ugruntowanej w badaniach społecznych.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problem i metody badawcze wiążą się z odpowiedzią na pytanie, jak dostosować kształcenie w szkołach wyższych do zmian cywilizacyjnych. Za pomocą ankiety i fokusów zbadano wiedzę respondentów na temat ponowoczesności, rozważania na jej temat stały się podstawą do generowania not teoretycznych.

PROCES WYWODU: W pierwszej kolejności omówiono wyniki badań ankietowych i fokusów dotyczących ponowoczesności, a następnie, za pomocą teorii ugruntowanej, zostały przedstawione koncepcje dostosowania edukacji do nowych warunków.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Wyniki badań pozwoliły wyartykułować tezy związane z dostosowaniem programu studiów do współczesnych wymagań.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Wnioski mają znaczenie praktyczne i mogą być podpowiedzią, jak dostosować kształcenie do turbulentnych przeobrażeń społecznych.

Słowa kluczowe

ponowoczesność ; edukacja ; teoria ugruntowana ; mentalność ; rozwójSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP