Data publikacji : 2019-01-16

Postawy i działania przedsiębiorcze w Polsce i na świecie w świetle oceny kształcenia biznesowego

Marek MaciejewskiDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest wykazanie związku ograniczonej inwencji przedsiębiorczej w Polsce z niską oceną edukacji przedsiębiorczej.


PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problemem badawczym jest określenie postawy przedsiębiorczej w Polsce na tle wybranych krajów. W pracy wykorzystano metodę analizy skupień i porządkowania liniowego, które umożliwiły zestawienie grup krajów.


PROCES WYWODU: W pierwszej części wywodu otrzymano syntetyczny miernik postaw przedsiębiorczych w wybranych krajach. Następnie przedstawiono prowadzone w nich działania przedsiębiorcze. W ostatniej części dokonano odniesienia do ocen uwarunkowań przedsiębiorczych, w tym edukacji.


WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Syntetyczny wskaźnik przedsiębiorczości sytuuje Polskę w grupie krajów przedsiębiorczych. Nie znajduje to potwierdzenia w działalności biznesowej.


WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Potencjał przedsiębiorczy w Polsce nie jest wykorzystany w zadowalającym stopniu. Wydaje się, że przyczyna tego tkwi przede wszystkim w nieodpowiednim
kształceniu przedsiębiorczym. Problematyka wymaga dogłębnych badań nad skutecznymi formami nauczania przedsiębiorczości.

Słowa kluczowe

przedsiębiorstwo ; przedsiębiorczość ; edukacja ; Unia Europejska ; wskaźnik przeżyciaSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP