Data publikacji : 2019-01-16

Startupy jako forma przedsiębiorczości dla młodego pokolenia

Jadwiga AdamczykDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Interpretacja start-upów jako nowej formy przedsiębiorczości dla młodego pokolenia, ze wskazaniem ich szans i zagrożeń.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Start-upy są współczesną formą przedsiębiorczości i powinny być szczególnie adresowane do młodego pokolenia. Przedstawiony problem ma charakter poznawczy, oparto się na analizie, syntezie i logicznym wnioskowaniu.

PROCES WYWODU: Przedsiębiorczość jest pojęciem wieloaspektowym, dotyczy nie tylko zachowań organizacyjnych, ale również cech indywidualnych. Przejawy przedsiębiorczości wyrażają się poprzez szerokie spektrum działań, stąd też mogą występować różne jej formy. Wiążą się m.in. z innowacją, na bazie której tworzone są start-upy jako współczesna forma przedsiębiorczości. Start-upy ze względu na ich cechy są najbardziej odpowiednią formą przedsiębiorczości dedykowaną dla młodego pokolenia.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Przeprowadzona analiza pozwoliła wskazać najważniejsze cechy start-upów oraz szanse i bariery rozwoju tej formy przedsiębiorczości.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Z badań wtórnych wynika stan i struktura rozwoju start-upów oraz możliwości tworzenia tej formy przedsiębiorczości przez młodych ludzi. Działania na rzecz rozwoju start-upów powinny się zaczynać od stymulowania przedsiębiorczości wśród młodego pokolenia poprzez system edukacji.

Słowa kluczowe

przedsiębiorczość ; startup ; młode pokolenie ; rozwójSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP