Data publikacji : 2019-08-30

Obraz macierzyństwa w polskiej blogosferze parentingowej

Dział: Vol. 18, No. 45 (2019): Wokół rodziny

Abstrakt

CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest analiza współczesnego doświadczenia macierzyństwa i jego przemian na przykładzie blogerek parentingowych. Badanie opiera się na założeniu, że poprzez ekspresje w internecie można poznać ważne aspekty życia szerszej społeczności, dla której internet stanowi przestrzeń komunikacji, rozpowszechniania określonych wzorów społecznych i kształtowania opinii.

PROBLEM I METODY BADAWCZE: Badania prezentowane w niniejszym artykule mają charakter eksploracyjny. Wykorzystano analizę dyskursu wybranych blogów parentingowych prowadzonych w języku polskim, a także dane zastane, które uznano za istotne dla badanego problemu.

PROCES WYWODU: Artykuł składa się z pięciu części. W pierwszej zasygnalizowano kierunki przemian instytucji rodziny, w kolejnych dwóch omówiono blogosferę paretingową jako teren badań oraz zastosowane metody jakościowe. W dalszych trzech podrozdziałach znajduje się analiza macierzyństwa. Jak się okazuje, macierzyństwo podlega reprodukcji z niewielkimi zmianami.

WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Poddane analizie wypowiedzi kobiet pokazują, że ich doświadczenie reprodukuje model rodziny określany w literaturze przedmiotu mianem „tradycyjnego”. Zaznaczają się jednak odmienności w porównaniu z poprzednim pokoleniem kobiet. Różnice polegają na ograniczeniu wymagań stawianych matkom małych dzieci (rezygnacja z obowiązku pracy zawodowej poza gospodarstwem domowym), a także na zdefiniowaniu rutynowych czynności codziennych jako obszaru samorealizacji.

WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Analizowany problem jest rzadko podejmowany w socjologii rodziny w Polsce. Należy podkreślić celowość badania aktywności internetowej, w której wyraża się współczesna refleksyjność macierzyństwa – liczne wybory, konieczność namysłu i rozważań traktowana jest jako element społecznej roli matki.

Słowa kluczowe

rodzina ; rodzina w nowych mediach ; blogosfera parentingowa ; macierzyństwo ; społeczna rola matki ; family ; family in new media ; parenting blogosphere ; motherhood ; social role of the motherSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP