Data publikacji : 2019-08-30

Work-related stress among managers – its causes and effects [implications for family life]

Łukasz BurkiewiczAgnieszka Knap-StefaniukDział: Artykuły Varia

Abstrakt

RESEARCH OBJECTIVE: The article addresses important and current issues regarding stress at work of contemporary managers and the implications of stress, including for family life. The purpose of the article is to indicate the causes and effects of managers’ professional stress.

THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The research problem is an attempt to answer the question – how stress affects managers in professional and private life? Based on the literature of the subject and in relation to the results of selected surveys, the authors prove that professional stress in the case of managers adversely affects not only the professional environment in which the manager works, but also has a bearing on the family’s functioning.

THE PROCESS OF ARGUMENTATION: Professional stress is an increasingly common phenomenon in modern organizations. In the case of managers, it is usually the result of their weakened resilience in overcoming and solving the difficulties, long-term fatigue and emotional strains they experience at work.

RESEARCH RESULTS: Stress affects the entire manager’s surroundings negatively. At work, it is increased absenteeism, more mistakes made, emotional arousal or loss of self-confidence. In family life, this is excessive nervousness, physical and mental tension that acts destructively on family members, lack of interest in the affairs of loved ones and aggression.

CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: Employers and personnel departments in order to level the level and effects of stress should initiate research aimed at identifying the causes of manager’s stress. Training in stress management and undertaking activities that reduce the stressfulness of the work environment, such as changing the scope of tasks, goals or responsibilities, are important.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP