Data publikacji : 2019-01-16

Edytorial: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych

Wit PasierbekBożena PeraDział: Edytorial

Abstrakt

We współczesnej gospodarce przedsiębiorczość jest uznawana za istotną determinantę rozwoju ekonomicznego, technologicznego i społecznego, dlatego też edukowanie w jej zakresie, wpływające na kształtowanie aktywnych postaw i intencji przede wszystkim wśród młodych osób, jest ważnym wyzwaniem stojącym przed całym systemem edukacji, obejmującym wszystkie jego etapy, wychodzącym poza jego tradycyjne ramy i uwzględniającym założenia koncepcji kształcenia przez całe życie. Budowanie postaw przedsiębiorczych jest ściśle powiązane z rozwijaniem kreatywnego myślenia i zdobywaniem umiejętności dających możliwość wykorzystania szans pojawiających się we współczesnym turbulentnym otoczeniu, które charakteryzuje się występowaniem nagłych, trudnych do przewidzenia zmian.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP