Data publikacji : 2019-03-29

Edytorial vol. 17, nr 44

Bożena PeraWit PasierbekDział: Edytorial

Abstrakt

W obliczu dynamicznych przemian wywołanych pogłębiającymi się procesami globalizacji i regionalizmu oraz towarzyszącymi im: postępem naukowo-technicznym, rosnącą konkurencją,
szeroko wykorzystywanymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, jak również zachodzącej na coraz większą skalę internacjonalizacji przedsiębiorstw, zmianie ulega także podejście do przedsiębiorczości oddziałującej nie tylko na rozwój organizacji,
lecz również sektora, kraju, regionu, a nawet gospodarki światowej. Problemem staje się także złożoność zachodzących procesów i powiązań pomiędzy podmiotami gospodarczymi, instytucjami oraz społeczeństwami funkcjonującymi w różnych wymiarach przestrzennych...


Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP