Edytorial vol. 17, nr 44

Bożena Pera, Wit Pasierbek

Abstrakt


W obliczu dynamicznych przemian wywołanych pogłębiającymi się procesami globalizacji i regionalizmu oraz towarzyszącymi im: postępem naukowo-technicznym, rosnącą konkurencją,
szeroko wykorzystywanymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, jak również zachodzącej na coraz większą skalę internacjonalizacji przedsiębiorstw, zmianie ulega także podejście do przedsiębiorczości oddziałującej nie tylko na rozwój organizacji,
lecz również sektora, kraju, regionu, a nawet gospodarki światowej. Problemem staje się także złożoność zachodzących procesów i powiązań pomiędzy podmiotami gospodarczymi, instytucjami oraz społeczeństwami funkcjonującymi w różnych wymiarach przestrzennych...


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.