Data publikacji : 2020-01-14

Getting Married in Late Medieval England and Poland

Dominika RuszkiewiczDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

RESEARCH OBJECTIVE: The aim of article is to examine the principles of and conditions for contracting a valid and successful marriage among members of the landed classes in fifteenthcentury
England and Poland.


THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: An analysis of marriages contracted in medieval England and Poland was carried out using a comparative approach. Authentic fifteenth-century sources were consulted, such as the Paston letters in the case of England, and – for lack of a similar collection in the Polish archives – documents such as court records, episcopal statutes, annals or chronicles, and others, in the case of Poland.


THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The article first presents factors determining the choice of spouses, including socio-economic, political and emotional. Secondly, the ways of conducting
prenuptial negotiations are presented. The final section is focused on the exchange of the marriage vows.


RESEARCH RESULTS: The comparison of practices related to marriage contracts in medieval England and Poland shows that even though love matches are less well documented than marriages
of convenience, love did take precedence over custom in a number of cases in both countries, with the only absolutely necessary condition for contracting a valid marriage being verba de
praesenti (the words of present consent) exchanged by the partners.


CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: The added value of the analysis was to reveal certain differences between English and Polish literary cultures. While in fifteenthcentury England personal letters were written in the vernacular, in Poland the letters, as well as other historical sources, were still largely composed in Latin by professional writers. These still need to be translated into modern Polish and English if they are to be accessible to a wider audience.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP