Rola inspiracji w edukacji dla przedsiębiorczości

Agnieszka Żur

Abstrakt


Niniejszy artykuł jest głosem w dyskusji nad kształtowaniem postaw przedsiębiorczych w edukacji dla przedsiębiorczości. W ostatnich dekadach edukacja dla przedsiębiorczości stała się ważnym obszarem badań, praktyki edukacyjnej i polityki edukacyjnej państwa. Postrzegana jest jako ważny element zarówno kształtowania kultury przedsiębiorczości w kraju, jak i generowania przyszłych przedsiębiorców. Nie ma jednak jasności co dokładnie, w ramach tej edukacji, przyczynia się do kształtowania postaw i zachowań przedsiębiorczych. Niniejsze opracowanie zwraca uwagę na rolę inspiracji w kształtowaniu przedsiębiorczych decyzji uczniów i studentów kursów przedsiębiorczości. Artykuł prezentuje wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród studentów na przestrzeni trzech lat, które sugerują, że inspiracja odgrywa istotną rolę w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych. Opracowanie zakończone jest sugestiami podejść pedagogicznych, które mogą się przyczynić do rozwijania czynnika inspiracji wśród studentów.

 


Słowa kluczowe


przedsiębiorczość; edukacja; inspiracja; konstrukcjonistyczne podejście w edukacji; społeczne uczenie się; edukacja przedsiębiorcza ; edukacja w zakresie przedsiębiorczości

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Analytical Report “Entrepreneurship in the EU and Beyond”, European Commision, Flash Eurobarometer (2010), no. 283.

Bender C.J.G., Pathways of Change for Integrating Community-service Learning into the Core Curriculum, “Education as Change” 11 (2007) 3, pp. 127-142.

Bridge S., Hegarty C., Porter S., Rediscovering Enterprise: Developing Appropriate University Entrepreneurship Education, “Journal of Education and Training” 52 (2010) 8/9, pp. 722-734.

Coffield F., Just Suppose Teaching and Learning Became the First Priority, Learning and Skills Network, London 2008.

Cope J., Watts G., Learning by Doing – an Exploration of Experience, Critical Incidents and Reflection in Entrepreneurial Learning, “International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research” 6 (2000) 3, pp. 104-24.

Hytti U., Stenholm P., Heinonen J., Seikkula-Leino J., Perceived Learning Outcomes in Entrepreneurship Education: the Impact of Student Motivation and Team Behavior, “Education and Training” 52 (2010) 8/9, pp. 587-606.

Kirby D.A., Humayun H., Outcomes of an Entrepreneurship Education Program: an Empirical Study in Egypt, “International Journal of Management” 30 (2013) 3, pp. 23-35.

Król R., Jacques Maritain. Inspiration for the Discovery of European Man, “Civitas. Studies on Politics Philosophy” 9 (2006), pp. 68-80.

Kuratko D.F., The Emergence of Entrepreneurship Education: Development, Trends, and Challenges, “Entrepreneurship Theory and Practice” 29 (2005) 5, pp. 577-598.

Levy J., Wubbels Th., Brok P., Brekelmans M., Students’ Perceptions of Inter- personal Aspects of the Learning Environment, “Learning Environments Research” 6 (2003), pp. 5-36.

Makieła Z., Rachwał T., Podstawy przedsiębiorczości. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, (wydanie drugie zm.), Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2003.

Mwasalwiba E.S., Entrepreneurship Education: a Review of its Objectives, Teaching Methods and Impact Indicators, „Education and Training” 52 (2010) 1, pp. 20-47.

Pittaway L., Cope J., Entrepreneurship Education: a Systematic Review of the Evidence, “International Small Business Journal” 25 (2007) 5, pp. 479-510.

Rachwał T., Kształtowanie postaw uczniów na lekcjach przedsiębiorczości, “Przedsiębiorczość-Edukacja” 1 (2005), s. 137-143.

Rae D., Entrepreneurial Learning: a Narrative-based Conceptual Model, “Journal of Small Business & Enterprise Development” 12 (2005) 3, pp. 323-335.

Rae D., Universities and Enterprise Education: Responding to the Challenges of the New Era, “Journal of Small Business and Enterprise Development” 17 (2010) 4, pp. 591-606.

Rigg C., O’Dwyer B., Becoming an Entrepreneur: Researching the Role of Mentors in Identity Construction, “Education and Training” 54 (2012) 4, pp. 319-329.

Raposo M., Paco A., Entrepreneurship Education: Relationship between Education and Entrepreneurial Activity, “Psicothema” 23 (2011) 3, pp. 453-457.

Schuitema J., Dam G.,Veugelers W., Teaching Strategies for Moral Education: a Review, “Journal of Curriculum Studies” 40 (2007), pp. 1-21.

Tenenbaum G., Naidu S., Jegede O., Austin J., Constructivist Pedagogy in Conventional On-campus and Distance Learning Practice: an Exploratory Investigation, “Learning and Instruction” 11(2001) 2, pp. 87-111.

Tracey P., Phillips N., The Distinctive Challenge of Educating Social Entrepreneurs, “Academy of Management Learning and Education” 6 (2007) 2, pp. 264-271.

Van der Zee T., Jong A., Teachers as a Source of Inspiration in Catholic Schools, “Journal of Empirical Theology” 22 (2009) 1, pp. 7-29.

Wach K., Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych, “Przedsiębiorczość – Edukacja” 9 (2013), pp. 246-257.

Wenger E., Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity, Cambridge University Press, Cambridge, MA 2002.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.