Data publikacji : 2019-09-30

Patriarchy and the (late)Victorian Middle-Class Family Reconsidered

Sylwia Janina Wojciechowska

https://orcid.org/0000-0001-7390-6952

Dział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the article is to examine the relations within an upper middleclass
family – as depicted by Virginia Woolf in a collection of autobiographical essays, Moments of
Being – and compare these against the patriarchal model. The ultimate aim is to expose and locate,
as early as the last decade of the Victorian era, the signs that a transformation was about to occur.

THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The Victorian paradigm of the patriarchal roles
of pater familias and mater familias has been analyzed. In conformity with philological methods,
appropriate literary evidence is provided.

THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The article first focuses on the concept of the Victorian
pater familias and mater familias. It presents an analysis of the Stephens family who feature in Moments
of Being. A traditionally conservative perspective with regard to the male family members is
juxtaposed with the contrasting viewpoint voiced by the author of the collection.

RESEARCH RESULTS: The analysis of the autobiographical essays reveals certain shifts in the
roles of the Victorian pater familias and mater familias in late-Victorian times. Furthermore, certain
rifts in familial relations are uncovered and investigated with reference to differing attitudes to the
issue of female education.

CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: The analysis exposed several
fissures in the patriarchal model and located these at an earlier date than commonly accepted. It
also demonstrated that the first signs of the transformations that would occur in British society were
particularly noticeable in the novel attitudes to the question of female education. This may encourage
further research of contemporary perspectives on institutional instruction.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP