Data publikacji : 2019-08-30

The Social Employee in Interaction with Terminally ill Patient

Dział: Artykuły Varia

Abstrakt

RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the study is to show the interaction between a social worker and a terminally ill patient, his family and the environment.

THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The situation of palliative and hospice care patients requires the work of many people who are involved in providing comprehensive assistance. Among those providing support are also social employees. They solve many problems of the patient, his environment, both in home palliative and hospice care for adults and children, and in institutional forms of support. They support their involvement with the hospice psychologist, volunteers and other team members. Their role is noticed by many people from various social circles. A competent social worker may contribute to better work of the medical team, doctors and nurses.

THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The considerations were based on the chosen subject literature. The relationship between the participation and accompaniment of a social employee in the subsequent stages of the terminally ill patients’ lives and the increase of their quality of life was presented. The role of interdisciplinary care and unconventional approach to satisfying the patient’s needs was also presented. The multi-faceted dimension of the suffering of the client and his/ her relatives.

RESEARCH RESULTS: There is a large relationship between the activities undertaken by a social employee and increasing the quality of life of people who are terminally ill. It is irreplaceable in the case of lonely and elderly people, because it becomes a kind of coordinator of available medical and social assistance. With the development of the palliative and hospice movement, an increasing share of social workers in interdisciplinary hospice care is observed.

CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: An important conclusion can be drawn that social employees fulfill an extremely important role in the palliative and hospice movement. Their participation in this process is certainly an expression of the humanization of medicine.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP