Data publikacji : 2020-01-14

"Przegląd Powszechny" on the school system after Polish independence

Dział: Artykuły Varia

Abstrakt

RESEARCH OBJECTIVE: The aim of this paper is to provide insights into the views of “Przegląd Powszechny” on the principles of the Polish school system after Polish independence.

THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: In 1918, Poland had to re-create its own school system. The discussion on the model of schools was joined by the periodical “Przegląd Powszechny”, published in Krakow. The main questions in this article are: What did the authors of the magazine write about proposals for changes in education? How were they assessed? What particular issues did they pay attention to? In the analysis of the journal's content, the historical method of research into education was used.

THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The author analyzed the content of the journal issues from the autumn of 1918 to the spring of 1921, the moment at which the “March Constitution” was announced, which formulated the main lines of development of education. The article discusses chronological political events related to education and shows the reaction of the periodical to them.

RESEARCH RESULTS: Research shows that the authors of the periodical reacted rapidly to schemes for reforming Polish education. Their statements were bold, uncompromising, and critical of some of the proposals made by educational authorities. "Przegląd" focused primarily on the postulate to create a confessional public school, as well as criticizing the state monopoly on matters of education.

CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: The findings show that some educational solutions introduced in Poland 100 years ago were a manifestation of the state's greater trust in its citizens than is the case now: compulsory education could be carried out at home, there was no obligatory control of private schools by the state, prospective teachers could be trained in private institutions according to their own programs, and parents had a decisive voice on the issue of raising their children.Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF (English)

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP