Duch przedsiębiorczości a kształcenie wyższe – ocena i oczekiwania studentów wybranej uczelni ekonomicznej

Agnieszka Faron

Abstrakt


Duch przedsiębiorczości ma zasadnicze znaczenie dla innowacyjności i konkurencyjności gospodarki. Dużą rolę w procesie kształtowania postaw przedsiębiorczych powinny odgrywać uczelnie wyższe. Stoją przed nimi wyzwania nie tylko przekazywania wiedzy, ale również pobudzania, doskonalenia umiejętności i rozwoju cech powszechnie utożsamianych z przedsiębiorczością. Ujęcie w programie studiów przedmiotu „Przedsiębiorczość” stanowi swego rodzaju podstawę, ale niezbędne są też inne działania rozwijające kreatywność, aktywność, motywację czy podejmowanie ryzyka i odpowiedzialność. Duch przedsiębiorczości to nie tylko cechy osobowości sprzyjające przedsiębiorczości, ale także zachowania, postawy i motywy, które są kształcone i rozwijane pod wpływem uwarunkowań zewnętrznych. Celem artykułu jest zbadanie ducha przedsiębiorczości wybranej grupy studentów oraz poznanie ich opinii i oczekiwań co do wpływu uczelni na jego rozbudzanie.

 


Słowa kluczowe


przedsiębiorczość; postawy przedsiębiorcze; duch przedsiębiorczości; przedsiębiorcza edukacja; edukacja w zakresie przedsiębiorczości

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bławat F., Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i praktyce małych firm, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 2003.

Bratnicki M., Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2002.

Chałas K., Przedsiębiorczość w wychowaniu, aspekt aksjologiczny, w: Uwarunkowania przedsiębiorczości, red. K. Jaremczuk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2005.

Denek K., Uniwersytet w perspektywie społeczeństwa wiedzy. Nauka i edukacja w uniwersytecie XXI wieku, Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, Poznań 2011.

Gaweł A., Ekonomiczne determinanty przedsiębiorczości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.

Glinka B., Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.

Grzegorzewska-Mischka E., Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.

Henry C., Hill F., Leitch C., Entrepreneurship Education and Training, Ashgate Publishing Limited, London 2003.

Kirby D.A., Entrepreneurship, McGraw-Hill Education, New York 2003.

Kolasińska E., Stymulowanie działań przedsiębiorczych, w: Behawioralne determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Behawioralny wymiar przedsiębiorczości, red. P. Kulawczuk, A. Poszewiecki, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.

Kurczewska A., Przedsiębiorczość, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013.

Moczydłowska J.M., Przedsiębiorczość – perspektywa behawioralna, w: Behawioralne determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Behawioralny wymiar przedsiębiorczości, red. P. Kulawczuk, A. Poszewiecki, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.

Romanowska M., Kształtowanie postaw przedsiębiorczych na studiach ekonomicznych, w: Studia ekonomiczne – czy tylko wiedza i umiejętności?, red. J. Dietl, Z. Sapijaszka, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź 2008.

Safin K., Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości – próba systematyzacji, w: Rozwój Przedsiębiorczości, red. K. Jaremczuk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2004.

Targalski J., Francik A., Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą. Teoria i praktyka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.

van Praag M., Academic Entrepreneurship in Europe: A Different Perspective, w: Entrepreneurship, Growth, and Public Policy, red. Z.J. Acs, D.B. Audretsch, R.J. Strom, Cambridge University Press, Cambridge 2009.

Netografia


Refbacks

  • There are currently no refbacks.