Gry strategiczne w edukacji przedsiębiorczej

Aleksandra Gaweł

Abstrakt


W gospodarce opartej na wiedzy szczególnego znaczenia nabierają szkolenia przyczyniające się do rozwoju kapitału ludzkiego. Jedną z metod dydaktycznych szczególnie obiecujących w edukacji przedsiębiorczej są strategiczne gry zarządcze. Szkolenie z wykorzystaniem tej metody polega na tym, że osoby szkolone prowadzą wirtualne przedsiębiorstwo, podejmując w kolejnych rundach decyzje związane z wieloma aspektami prowadzenia firmy, takimi jak produkcja, marketing, finanse czy zarządzanie zasobami ludzkimi. Gry strategiczne są w stanie rozwijać takie umiejętności jak praca zespołowa, zdolność do podejmowania decyzji czy umiejętności analityczne. Aby się tak jednak stało, konieczny jest spójny, jasny i odzwierciedlający rzeczywistość gospodarczą scenariusz gry.


Słowa kluczowe


edukacja przedsiębiorcza; strategiczne gry zarządcze; przedsiębiorcza edukacja; edukacja w zakresie przedsiębiorczości

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Balan P., Metcalfe M., Identifying Teaching Methods that Engage Entrepreneurship Students, „Education and Training” 2012, vol. 54, no. 5, s. 368-384.

Bell B.S., Kanar A.M., Kozlowski S.W.J, Current Issues and Future Directions in Simulation-Based Training in North America, „The International Journal of Human Resources Management” 2008, vol. 19(8), s. 1416-1434.

Bovinet J.W., Interdisciplinary Teaching Combined with Computer-Based Simulation: A Descriptive Model, „Marketing Education Review” 2000, vol. 10(3), s. 53-62.

Chua A.Y.K., The Design and Implementation of a Simulation Game for Teaching Knowledge Management, „Journal of the American Society for Information Science and Technology” 2005, vol. 56(11), s. 1207-1216.

Cohen K.J., Rhenman E., The Role of Management Games in Education and Research, „Management Science” 1961, vol. 7(2), s. 131-166.

Gaweł A., Ekonomiczne determinanty przedsiębiorczości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.

Greene J.R., Business Gaming for Marketing Decisions, „Journal of Marketing” 1960, vol. 27(1), s. 21-25.

Heinonen J., An Entrepreneurial-Directed Approach to Teaching Corporate Entrepreneurship at University Level, „Education and Training” 2007, vol. 49, no. 4, s. 310-324.

Heinonen J., Poikkijoki S.-A., An Entrepreneurial-Directed Approach to Entrepreneurship Education: Mission Impossible?, „Journal of Management Development” 2006, vol. 25, no. 1, s. 80-94.

Hessles J., Grilo I., Thurik R., van der Zwan P., Entrepreneurial Exit and Entrepreneurial Engagement, „Journal of Evolutionary Economics” 2011, vol. 21, s. 447-471.

Honig B., Samuelsson M., Planning and the Entrepreneurs: A Longitudinal Examination of Nascent Entrepreneurs in Sweden, „Journal of Small Business Management” 2012, vol. 50(3), s. 365-388.

Iyigun M.F., Owen A.L., Risk, Entrepreneurship, and Human – Capital Accumulation, „The American Economic Review” 1998, s. 454-457.

Jackson J.R., Learning from Experience in Business Decision Games, „California Management Review” 1959, vol. 1(2), s. 92-107.

Jones C., Entrepreneurship Education: Revisiting our Role and its Purpose, „Journal of Small Business and Enterprise Development” 2010, vol. 17, no. 4, s. 500-513.

Marvel M.R., Human Capital and Search-Based Discovery: A Study of High-Tech Entrepreneurship, „Entrepreneurship: Theory and Practice” 2013, vol. 37(2), s. 403-419.

McRaith J.F., Goeldner Ch.R., A Survey of Marketing Games, „Journal of Marketing” 1962, vol. 27, s. 69-72.

Mitchell R.C., Combining Cases and Computer Simulations in Strategic Management Courses, „Journal of Education for Business” 2004, vol. 79(4), s. 198-204.

Nabi G., Linan F., Graduate Entrepreneurship in the Developing World: Intentions, Education and Development, „Education and Training” 2011, vol. 53, no. 5, s. 325-334.

Richardson J.T.E., Students’ Approaches to Learning and Teachers’ Approaches to Teaching in Higher Education, „Educational Psychology” 2005, vol. 25, no. 6, s. 673-680.

Smith K., Beasley M., Graduate Entrepreneurs: Intentions, Barriers and Solutions, „Education and Training” 2011, vol. 53, no. 8, s. 722-740.

Tan S.S., Ng C.K.F., A Problem-Based Learning Approach to Entrepreneurship Education, „Education and Training” 2006, vol. 48, no. 6, s. 416-428.

Tanner M.M., Linquist T.M., Using Monopoly™ and Teams-Games-Tournaments in Accounting Education: a Cooperative Learning Teaching Resource, „Accounting Education” 1998, vol. 7(2), s. 139-162.

Wach K., Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w programach nauczania. Stan obecny i proponowane kierunki zmian, w: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, red. P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2007, s. 120-127.

Wach K., Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych, „Przedsiębiorczość – Edukacja” 2013, vol. 9, s. 246-257.

Wills K.V., Clerkin T.A., Incorporating Reflective Practice into Team Simulation Projects for Improved Learning Outcomes, „Business Communication Quarterly” 2009, vol. 72(2), s. 221-227.

Zantow K., Knowlton D.S., Sharp D.C., More Than Fun and Games: Reconsidering the Virtues of Strategic Management Simulations, „Academy of Management Learning and Education” 2005, vol. 4(4), s. 451-458.

Zioło Z., Miejsce przedsiębiorczości w edukacji, „Przedsiębiorczość – Edukacja” 2013, vol. 8, s. 10-23.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.