Przedsiębiorcze zachowania studentów – stan i konsekwencje dla dydaktyki

Krzysztof Safin

Abstrakt


Artykuł zawiera omówienie wyników badań, które odbyły się w ramach projektu GUESSS.  Prowadzone po raz pierwszy w Polsce badania koordynowane przez Uniwersytet w St. Gallen (Szwajcaria) dostarczają wiele ciekawych informacji na temat poziomu przedsiębiorczości polskich studentów oraz jej uwarunkowań. Szczególnie istotne są odniesienia do sposobu nauczania przedsiębiorczości. Niski odsetek studentów zaangażowanych w proces przedsiębiorczości i niski odsetek właścicieli przedsiębiorstw spośród studentów każe stawiać pytania o efektywność modelu kształcenia. Ciekawych informacji dostarczają odpowiedzi studentów na pytanie o praktyczną przydatność przekazywanej wiedzy. W badaniach polskich wzięło udział ponad 11 tysięcy studentów z 37 uczelni różnych typów.

 


Słowa kluczowe


przedsiębiorczość studencka; założyciel przedsiębiorstwa; bariery przedsiębiorczości; edukacja przedsiębiorcza ; edukacja w zakresie przedsiębiorczości

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bae T.J., Qian S., Miao C., Fiet J.O., The Relationship Between Entrepreneurship Education and Entrepreneurial Intentions: A Meta-Analytic Review, „Entrepreneurship Theory and Practice”, Special Issue, vol. 38, Issue 2, March 2014, s. 217-254.

Banerski G. i in., Przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spin-off, spin-out) – zapotrzebowanie na szkolenia służące jej rozwojowi. Raport z badania, PARP, Warszawa 2009.

Czy nowe firmy pomogą przywrócić dobrą koniunkturę, „Harvard Business Review Polska” 2013, nr 2.

Łaguna M., Przekonania na własny temat i aktywność celową. Badania nad przedsiębiorczością, GWP, Gdańsk 2009.

Mugler J., The Role of the Universities in Educations for Entrepreneurship, w: Beiträge zur Gestaltung des Faches, „Ökonomie der Klein- und Mittelbetriebe”, Fachverlag Wirtschaftsuniversität, Wien 1992.

Schramm C., Rozszerzone zajęcia z przedsiębiorczości, „Harvard Business Review Polska” 2013, nr 2.

Sieger P., Baldegger R., Fueglistaller U., Unternehmerische Absichten und Aktivitäten von Studierenden in der Schweiz: Ergebnisse aus dem GUESSS Projekt 2011, St. Gallen (KMU-HSG).

Talko L.K., 186511 milionerów i ciągle przybywa, „Duży Format. Gazeta Wyborcza”, z dnia 13.09.2000.

Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, red. K. Safin, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2012.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.