Data publikacji : 2020-09-30

Edytorial: Rodzina w XIX i XX wieku

Dział: Edytorial

Abstrakt

W zmieniającym się i ulegającym szybkim przeobrażeniom, m.in. materialnym, gospodarczym, ekonomicznym, kulturowym, politycznym, społeczeństwie XIX w. istotne znaczenie wydawała się mieć jedynie rodzina jako, na swój sposób, niezmienna i trwała grupa społeczna. Stanowić ona miała gwarancję dla zachowania istniejącego od wielu dziesiątków lat status quo pomiędzy jej członkami – rodzicami i dziećmi czy mężem i żoną. Postępująca industrializacja i urbanizacja stały się jednak istotnymi czynnikami wpływającymi na przemiany zachodzące w dziwiętnastowiecznym społeczeństwie, a tym samym również w obrębie najmniejszej grupy społecznej – rodzinie. Stopniowo ulegała zmianie jej struktura, z wielopokoleniowej na nuklearną, funkcje i zadania. Dostrzegalne było nowe spojrzenie na rolę i zadania kobiet w rodzinie – włączenie ich do współodpowiedzialności za losy rodziny. W rodzinach zauważalny stał się wzrost zainteresowania dziećmi i ich rozwojem, a także poszanowanie ich indywidualności. Rodzina nadal pozostawała naturalnym środowiskiem wychowawczym, bowiem najistotniejszym celem wciąż było wychowanie kolejnych pokoleń, nawet w zmieniających się dynamicznie dziwiętnastowiecznym społeczeństwie...Szczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP