Edytorial: Przedsiębiorczy uniwersytet

Krzysztof Wach

Abstrakt


Edukacja dla przedsiębiorczości (entrepreneurhsip education) łączy w sobie dorobek nauk behawioralnych (głównie psychologii, socjologii, pedagogiki) oraz nauk ekonomicznych (głównie ekonomii i zarządzania). Nieodzowną częścią edukacji dla przedsiębiorczości jest niewątpliwie szeroko rozumiana edukacja ekonomiczna (w tym edukacja biznesowa i edukacja finansowa), w swoim zakresie jest jednak ona dużo szersza, a wspomagana jest przez bardzo rozwiniętą dydaktykę – przedsiębiorczą pedagogikę (entreprenrship pedagogy).

Słowa kluczowe


przedsiębiorczość, edukacja

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.