Edytorial: Przedsiębiorczy uniwersytet

  • Krzysztof Wach Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji
Słowa kluczowe: przedsi?biorczo??, edukacja

Abstrakt

Edukacja dla przedsiębiorczości (entrepreneurhsip education) łączy w sobie dorobek nauk behawioralnych (głównie psychologii, socjologii, pedagogiki) oraz nauk ekonomicznych (głównie ekonomii i zarządzania). Nieodzowną częścią edukacji dla przedsiębiorczości jest niewątpliwie szeroko rozumiana edukacja ekonomiczna (w tym edukacja biznesowa i edukacja finansowa), w swoim zakresie jest jednak ona dużo szersza, a wspomagana jest przez bardzo rozwiniętą dydaktykę – przedsiębiorczą pedagogikę (entreprenrship pedagogy).
Opublikowane
2014-12-30