Data publikacji : 2014-12-30

Determinanty intencji przedsiębiorczej studentów – wyniki badań

Przemysław ZbierowskiDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

Artykuł prezentuje wyniki badań nad determinantami intencji przedsiębiorczej przeprowadzonych na grupie studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ich celem była identyfikacja czynników, które w największy sposób przyczyniają się do intencji stworzenia przedsięwzięcia gospodarczego w przyszłości. W części teoretycznej zaprezentowano podstawy modeli intencji przedsiębiorczej wraz z możliwymi determinantami zidentyfikowanymi w poprzednich badaniach. Ich lista obejmuje ponad 20 czynników, których wpływ jest zweryfikowany w toku badań empirycznych. Wyniki badań wskazują, że pięć czynników ma największy wpływ na intencję przedsiębiorczą: rozpoznawanie szans, samoocena wiedzy i umiejętności, dążenie do autonomii, skłonność do podejmowania ryzyka oraz umiejętności w zakresie planowania, przy czym ostatnie dwa czynniki mają wpływ słabszy, a ostatni czynnik ma wpływ negatywny. W zakończeniu artykułu przedstawione są implikacje dla teorii i edukacji przedsiębiorczości oraz ograniczenia badań.

 

Słowa kluczowe

przedsiębiorczość ; edukacja dla przedsiębiorczości ; intencja przedsiębiorcza ; edukacja przedsiębiorcza ; edukacja w zakresie przedsiębiorczościSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP