Data publikacji : 2014-12-30

Problematyka przedsiębiorczości w programie studiów realizowanych w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

Sławomir DorockiMonika Borowiec-GabryśDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

Przedsiębiorczość jest jedną z kompetencji kluczowych w europejskim systemie edukacji. Edukacja w zakresie przedsiębiorczości powinna odgrywać ważną rolę w programach kształcenia na wszystkich poziomach edukacji. Rozwój postaw przedsiębiorczych studentów jest ważny, aby ułatwić im wejście na rynek pracy. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, jaka jest rola i miejsce edukacji w zakresie przedsiębiorczości na studiach oferowanych przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Na podstawie analizy efektów kształcenia wybranych kierunków określono miejsce przedsiębiorczości pod względem tematyki kursów oferowanych w ramach studiów. Analizie poddano zapisy dotyczące efektów kształcenia w celu odpowiedzi na pytanie, na ile w programach studiów są implementowane zapisy Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego odnoszące się do przedsiębiorczości. W zakończeniu autorzy wskazali na zróżnicowane znaczenie przedsiębiorczości w kształceniu na studiach oferowanych przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. W większości kierunków studiów problematyka ta jest marginalizowana, zwłaszcza na poziomie studiów magisterskich.

 

Słowa kluczowe

edukacja ; kompetencje kluczowe ; programy kształcenia ; przedsiębiorczość ; studia wyższe ; uniwersytet Pedagogiczny w krakowie ; edukacja przedsiębiorcza ; edukacja w zakresie przedsiębiorczościSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP