Data publikacji : 2014-12-30

Postawy i zachowania przedsiębiorcze studentów na przykładzie Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu – wyniki badań własnych

Katarzyna Kulig-MoskwaAgata StrzelczykDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

Artykuł prezentuje wyniki badań prowadzonych przez Zespół Badawczy Przedsiębiorczości i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Celem projektu było zbadanie postaw przedsiębiorczych wśród studentów, a także określenie zapotrzebowania na wiedzę i umiejętności praktyczne studentów z zamiarem udoskonalenia programów dydaktycznych uczelni. Badanie zostało przeprowadzone w okresie lipiec – wrzesień 2013 roku, a uczestniczyło w nim 860 studentów WSB we Wrocławiu. Badanie ujawniło, że większość studentów postrzega siebie jako osoby przedsiębiorcze, a prawie 35% twierdzi, że ciągle zwiększa swoje przedsiębiorcze zaangażowanie. Ankietowani wiążą częściej swoją karierę zawodową z małym lub własnym przedsiębiorstwem. Niemal 40% zamierza w najbliższym czasie założyć własną firmę. Motywacją do tego jest przede wszystkim niezależność, a także korzyści finansowe oraz realizacja własnych zainteresowań. Jako powody niechęci do zakładania własnego biznesu ankietowani wymieniają najczęściej awersję do ryzyka, lęk przed odpowiedzialnością oraz nadmierne bariery administracyjne.

 

Słowa kluczowe

przedsiębiorczość ; postawa ; studenci ; edukacja przedsiębiorcza ; edukacja w zakresie przedsiębiorczościSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP