Postawy i zachowania przedsiębiorcze studentów na przykładzie Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu – wyniki badań własnych

Katarzyna Kulig-Moskwa, Agata Strzelczyk

Abstrakt


Artykuł prezentuje wyniki badań prowadzonych przez Zespół Badawczy Przedsiębiorczości i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Celem projektu było zbadanie postaw przedsiębiorczych wśród studentów, a także określenie zapotrzebowania na wiedzę i umiejętności praktyczne studentów z zamiarem udoskonalenia programów dydaktycznych uczelni. Badanie zostało przeprowadzone w okresie lipiec – wrzesień 2013 roku, a uczestniczyło w nim 860 studentów WSB we Wrocławiu. Badanie ujawniło, że większość studentów postrzega siebie jako osoby przedsiębiorcze, a prawie 35% twierdzi, że ciągle zwiększa swoje przedsiębiorcze zaangażowanie. Ankietowani wiążą częściej swoją karierę zawodową z małym lub własnym przedsiębiorstwem. Niemal 40% zamierza w najbliższym czasie założyć własną firmę. Motywacją do tego jest przede wszystkim niezależność, a także korzyści finansowe oraz realizacja własnych zainteresowań. Jako powody niechęci do zakładania własnego biznesu ankietowani wymieniają najczęściej awersję do ryzyka, lęk przed odpowiedzialnością oraz nadmierne bariery administracyjne.

 


Słowa kluczowe


przedsiębiorczość; postawa; studenci; edukacja przedsiębiorcza ; edukacja w zakresie przedsiębiorczości

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kraśnicka T., Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej, Wydawnictwo AE, Katowice 2002.

Łobos K., Puciato D., Dekalog współczesnego zarządzania, najnowsze nurty, koncepcje, metody, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.

Piecuch T., Przedsiębiorczość podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Beck, Warszawa 2010.

Safin K., Przedsiębiorczość akademicka – pojęcie i istota, uwarunkowania, w: Przedsiębiorczość akademicka, red. K. Safin, Dolnośląska Platforma Promocji Przedsiębiorczości Akademickiej, Wrocław 2010.

Siuta-Tokarska B., Zasadnicze aspekty pomiaru przedsiębiorczości, „Organizacja i kierowanie” 3 (2013).

Wiatrak A.P., Pojęcie przedsiębiorczość, i jej cele i rodzaje, w: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości – szanse i zagrożenia, red. K. Jaremczuk, Wydawnictwo PWSZ, Tarnobrzeg 2003.

.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.