Data publikacji : 2014-12-30

Postrzeganie zakładania własnej działalności gospodarczej jako przejaw postawy przedsiębiorczej studentów kierunków nieekonomicznych

Wioletta KilarTomasz RachwałDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest prezentacja wyników badań nad postrzeganiem podejmowania własnej działalności gospodarczej przez studentów kierunków nieekonomicznych jako wyraz ich postawy przedsiębiorczej. Badaniom poddano studentów Wydziału Geograficzno-Biologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie wszystkich kierunków (biologia, geografia, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, turystyka i rekreacja), którzy od roku akademickiego 2012/2013 realizują obowiązkowy kurs z zakresu przedsiębiorczości na pierwszym roku studiów. W wyniku badań zidentyfikowano czynniki zachęcające młodych ludzi do zakładania własnej firmy, jak i bariery, z powodu których nie chcieliby podejmować własnej działalności gospodarczej. Wskazano także na brak istotnej zależności między kierunkiem studiów a rodzajem planowanej działalności gospodarczej. Artykuł kończą wnioski i rekomendacje o charakterze aplikacyjnym, w których zwraca się uwagę na konieczne zmiany w polityce państwa w odniesieniu do samozatrudnienia i rozwoju firm sektora MŚP czy firm rodzinnych oraz w zakresie kształcenia na kierunkach nieekonomicznych, na których studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z wielu dziedzin niezwiązanych z zarządzaniem firmą, ale która może być z powodzeniem wykorzystana w prowadzonym przez nich biznesie.

 

Słowa kluczowe

działalność gospodarcza ; postawa przedsiębiorcza ; przedsiębiorczość ; programy kształcenia ; studia wyższe ; polska ; edukacja przedsiębiorcza ; edukacja w zakresie przedsiębiorczościSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP