Data publikacji : 2014-12-30

Przedsiębiorczość jako umiejętność życiowa istotna w planowaniu własnej przyszłości przez studentów

Anna SladekDział: Artykuły tematyczne

Abstrakt

Studia wyższe mają przygotować studentów do podjęcia zadań zawodowych i społecznych. Realizacja tego zadania wiąże się z kształtowaniem postaw przedsiębiorczych wśród studentów w kontekście wyzwań współczesnego rynku pracy. Czas studiów jest jednocześnie ważnym okresem, związanym z kreowaniem siebie i własnej przyszłości jako głównym zadaniem rozwojowym. Przydatne w jego realizacji mogą się okazać tzw. umiejętności życiowe oznaczające pozytywne zachowania przystosowawcze, które pozwalają człowiekowi efektywnie radzić sobie z zadaniami i wyzwaniami codzienności. Zalicza się do nich grupy umiejętności związanych z kompetencjami interpersonalnymi, podejmowaniem decyzji i krytycznym myśleniem oraz kierowaniem sobą. Charakterystyka umiejętności życiowych wskazuje na ich związek z postawą przedsiębiorczości. Najczęściej podejmuje się analizę tych postaw wśród studentów kierunków ekonomicznych. Działania dotyczące przygotowania do podjęcia zadań zawodowych są jednak częścią całościowego myślenia o własnej przyszłości. Opierając się na jakościowej analizie działań autokreacyjnych studentów kierunków medycznych, technicznych oraz pedagogiki, chciałabym zwrócić uwagę na kategorie działań podejmowanych przez nich na rzecz kształtowania własnego rozwoju i przyszłości. Ogólnie badani studenci wskazują na aktywne nastawienie wobec przyszłości w różnych obszarach, co wiąże się także z przejawami przedsiębiorczości. Analiza poszczególnych obszarów autokreacji wskazuje także, że studenci różnych uczelni nieco odmiennie patrzą na własny rozwój i przyszłość.

 

Słowa kluczowe

proces samokreacji studentów ; planowanie przyszłości ; umiejętności życiowe ; przedsiębiorczość ; edukacja przedsiębiorcza ; edukacja w zakresie przedsiębiorczościSzczegóły

Bibliografia

Statystyki

Autorzy

Pobierz pliki

PDF

Wskaźniki altmetryczne


Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Uwagi dotyczące praw autorskich

Autorzy publikujący w tym czasopiśmie wyrażają zgodę na następując warunki:

  1. Autorzy zachowują prawa autorskie, przyznając czasopismu prawo do pierwszej publikacji swojego tekstu jednocześnie zarejestrowanego pod numerem licencji CC BY-ND, która pozwala innym na korzystanie z tego tekstu z uznaniem autorstwa tekstu oraz pierwotnej publikacji w tym czasopiśmie.
  2. Autorzy proszeni są o nawiązywanie odrębnych, dodatkowych porozumień wynikających z umowy, dotyczących dystrybucji opublikowanej w czasopiśmie wersji tekstu nie na prawach wyłączności (np. opublikowanie go w repozytorium instytucji lub w innym czasopiśmie), z potwierdzeniem pierwszej publikacji w tym czasopiśmie.

Wyraża się zgodę i zachęca autorów do publikacji ich tekstu w Internecie (np. w repozytorium instytucji lub na jej stronie internetowej) przed lub podczas procesu składania tekstu jako, że może to prowadzić do korzystnych wymian oraz wcześniejszego i większego cytowania opublikowanego tekstu (Patrz The Effect of Open Access). Zalecamy wykorzystanie dowolnego portalu stowarzyszeń badawczych z niżej wymienionych:

 


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP