Adopcja drogą do rodzicielstwa i rodziny

Anna Błasiak

Abstrakt


Zagadnienie adopcji stanowi przedmiot zainteresowania przedstawicieli nauk społecznych, zarówno teoretyków, jak i praktyków, od kilkudziesięciu lat. Celem niniejszego artykułu jest włączenie się w nurt refleksji naukowych z tego zakresu. Problematyka niniejszego artykułu koncentruje się wokół kompensacyjnych aspektów adopcji. Analizuje adopcję jako formę kompensacji sieroctwa społecznego oraz możliwość tworzenia rodziny i realizowania się w roli rodzicielskiej. Autorka analizuje wybrane czynniki kształtujące tożsamość rodziny adopcyjnej. Pod względem metodologicznym artykuł stanowi syntetyczny przegląd  literatury przedmiotu i jego konstruktywną krytykę.

Słowa kluczowe


adopcja (przysposobienie); przysposobiony; przysposabiający; rodzina adopcyjna; sieroctwo społeczne; trójkąt adopcyjny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adopcja drogą do rodzicielstwa. Informator dla kandydatów do przysposobienia dziecka, The Ministry of Labour and Social Policy, Warszawa 2013.

Chmielewska A., Rodzicielstwo adopcyjne – pytania, nadzieje i oczekiwania, in: Rodzicielstwo między domem, prawem, służbami społecznymi, ed. A. Kwak, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2008.

Kalus A., Rodzina adopcyjna, in: Psychologia rodziny, eds. I. Janicka, H. Liberska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.

The Family and Guardianship Code – Act of 25th February 1964, “Journal of Laws” 1964, No. 9, item 59.

Kościelska M., Pomoc rodzicom adopcyjnym w przezwyciężaniu kryzysów tożsamości, in: Adopcja – teoria i praktyka, eds. K. Ostrowska, E. Milewska, CMPPPMEN, Warszawa 1999.

Kotowska K., Wieża z klocków, Media Rodzina, Poznań 2001.

Makowska, Z historii adopcji, “Problemy Opiekuńczo Wychowawcze” 1996, No. 2.

Mapa pomocy rodzinie. Rodzicielstwo zastępcze i adopcja, ROPS, Kraków 2012.

Pawelec B., Adoptować żeby… urodzić ?, “Charaktery” 2008, No. 8(139).

Przetacznik-Gierowska M., Makiełło-Jarża G., Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego, WSiP, Warszawa 1992.

Socha R., Zdolni do kochania, “Poradnik Psychologiczny POLITYKI” Volume 12, Special Edition 7/2013.

Support and Alternative Care System Act of 9th June 2011, “Journal of Laws” 2011, No 149, item 887); Act of 25th of July 2014 introducing amendments to Support and Alternative Care System Act and other Act, “Journal of Laws 2014”, item 1188).

Zozula J., Rodzicielstwo adopcyjne w świetle prawa, in: Rodzicielstwo między domem, prawem, służbami społecznymi, ed. A. Kwak, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2008.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.