Dzieci w niezawodowych rodzinach zastępczych w Krako­ wie – wyniki badań i rekomendacje

Izabela Górska

Abstrakt


Celem artykułu było wskazanie, w jakim zakresie współczesna niezawodowa  rodzina zastępcza stwarza dziecku osieroconemu odpowiednie warunki opiekuńczo-wychowawcze, umożliwiające zaspokajanie podstawowych  jego potrzeb. Został on napisany na podstawie wyników własnych badań empirycznych przeprowadzonych w ramach rozprawy doktorskiej. Główną metodą badawczą było jakościowe studium  indywidualnego przypadku obejmujące 20 niezawodowych krakowskich rodzin zastępczych i ich 22 podopiecznych. W artykule przedstawiam wybrane wyniki badań empirycznych opisujących sytuację wychowawczą dzieci w krakowskich niezawodowych rodzinach zastępczych oraz rekomendacje użyteczne w optymalizacji funkcjonowania tej formy pieczy zastępczej w przyszłości.


Słowa kluczowe


piecza zastępcza; rodzina zastępcza; system opieki i wsparcia dziecka i rodziny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Act on family support and foster care system (Dz.U. of 2013 item 135, as amended) 9th June 2011.

Górska I., unpublished doctoral dissertation written under the supervision of prof. dr hab. Krystyna Ablewicz, prof. at UJ, 2014.

Information of the Council of Ministers on the implementation of the act on family support and foster care system of 9th June 2012 (Dz.U. of 2013, item 135, as amended) in 2012.

Marciniak K., Nowelizacja ustawy o pieczy zastępczej zwiększy bezpieczeństwo dziecka, (accessed: 12.09.2014).

Plopa M., Rodzice a młodzież. Teoria i metoda badania, VIZJA PRESS & IT, Warszawa 2012.

Rembowski J., Rodzina w świetle psychologii, WSiP, Warszawa 1978.

Winogrodzka L., Rodziny zastępcze i ich dzieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007.

Urzad_nie_ma_1_tys__zl.html> (accessed: 27.04.2014),

zastepczych_z_Pucka__Mrok.html> (accessed: 13.04.2013);

dwoje_dzieci_zginelo_w_rodzinie.html>(accessed: 18.09.2012). ;

C195B174BB17AC1257D4A0038259A>.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.